Lønnsomhet definisjon

Lønnsomhet er en absolutt verdi som bestemmes av inntekter minus kostnader. Den beregnes utfra totalinntekt minus totale kostnader.

Ordboken til Universitetet i Cambridge definerer det som en virksomhets evne til å skape gode finansielle resultater.

Driver du bedrift og trenger bedre rapporter? Prøv Centiga sitt superenkle regnskapsprogram for små bedrifter.

Lønnsomhet formel

Lønnsomhet er positivt ladet ord og noe man gjerne jager som bedriftseier. Når det er sagt ser man ofte at vekstbedrifter, ny-etablerte selskap prioriterer bort lønnsomhet for å investere videre i vekst eller i utviklingen av selskapet.

Lønnsomhet handler om hvordan bedriften evner å tjene penger på driften. Du finner lønnsomheten i ditt selskap ved å se på inntekter minus kostnader.

Formelen er som følger: Inntekter – kostnader = lønnsomhet

Nøkkeltall for lønnsomhet

Det finnes mange gode nøkkeltall som kan gi deg en god pekepinn hvor lønnsom din bedrift er. Noen av de som vi anbefaler at du setter deg inn i er EBITDA, dekningsgrad, varekostnader og lønnskostnader som en % av inntekter. Dette finner du i en egen sak her.

Ved å bruke nøkkeltallene riktig kan du til enhver tid ta veloverveide beslutninger for hvilken retning du ønsker at din bedrift skal ta.

Likviditet

Likviditet er bedriftens betalingsevne. Det er ikke det samme som lønnsomhet, men er et resultat av god lønnsomhet over tid. Likviditetsgraden regner du ut ved å omløpsmidler på kortsiktig gjeld. Omløpsmidler er aktiva du raskt kan gjøre om til kontanter.

Tips: Les mer om hvordan du setter opp et likviditetsbudsjett og hva omløpsmidler er.

Soliditet

Soliditet gir deg en pekepinn på om din bedrift er rustet til et tap. Det vil si, har du nok egenkapital tilgjengelig til å håndtere uforutsette hendelser som kan oppstå i løpet av et år. Gjeldsgrad er ofte et godt nøkkeltall for å måle soliditeten i en bedrift. Tallet får du om du deler egenkapital på gjeld. Jo lavere tall du får her, jo mer solid er din bedrift.

Les også: Hva er nøkkeltall?

Lønnsomhetsanalyse

Når du har beregnet deg frem til dine tall for likviditetsgrad, totalrentabilitet, gjeldsgrad og din soliditet. Vil du nå ha gode verktøy for å vurdere videre fremtiden og hvordan din finansielle situasjon er.

Merk at bortsett fra et likviditetsbudsjett er dette historiske tall, som sier noe om fortiden. Ønsker du å gjøre gode og presise vurderingen for hvordan fremtiden ser ut, bør du lage deg gode prognoser som er med på å styre valgene du nå skal ta. Skal jeg investere, skal jeg senke kostnadene eller er vi nødt til å øke egenkapitalen i selskapet og hvordan løser vi dette i så fall.

Tips: For enkelt å styrke likviditeten kan du lese om fakturasalg her.

Velg et system som hjelper deg med å tjene penger

Med et enkelt og intuitivt regnskapsprogram som er rimelig i bruk er det enklere å tjene penger. Systemet bør være nettbasert, slik at du alltid har tilgang på tallene dine.

Mange økonomisystemer har også gode tilleggstjenester som kan hjelpe deg å løfte resultatene over tid. Blant annet kan fakturasalg bidra til at likviditeten blir bedre, slik at du kan investere i eiendeler som gjør at effektiviteten og lønnsomheten blir bedre.

I Centiga kan du føre regnskap og lage faktura i et brukervennlig og nettbasert system. Les mer om vårt regnskapsprogram.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis