1. BAKGRUNN

Centiga er behandlingsansvarlig og behandler personopplysninger i henhold til personvernforordningen (GDPR) og tjenestevilkårene. Ved å gå inn på, hente informasjon fra og/eller bruke tilknyttede tjenester på våre nettsider gir du ditt samtykke til vår personvernerklæring.
Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vurderingene vi har gjort, kan du kontakte oss på [email protected].

 

 1. VÅR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi samler inn dine personopplysninger når du registrerer en brukerkonto i Centiga™ eller melder deg på våre nyhetsbrev. Ved registrering innhenter vi blant annet ditt navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse. Behandlingen skjer med grunnlag i avtale og/eller samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å melde deg av vårt nyhetsbrev.

Centiga samler inn og benytter personopplysninger for å utføre sine forpliktelser etter avtalen med sine kunder. Herunder er behandling av personopplysninger nødvendig for å yte eller sikre leveranse av den varen kunden har bestilt, og å forbedre tjenestene våre og forebygge svindel. Vi lagrer også opplysninger når du kontakter oss eller vår support-avdeling slik at vi kan hjelpe deg.

Vi vil også behandle personopplysninger for markedsaktiviteter og rekruttering. Slik behandling skjer grunnlag i avtale og/eller samtykke.

 

 1. BRUK AV COOKIES

Vi benytter informasjonskapsler («Cookies») på våre nettsider. Cookies er små tekstfiler som blir lagret på din datamaskin og andre enheter du bruker for å benytte deg av våre tjenester.

Formålet med bruk av cookies er å analysere bruken av våre nettsider, gjennomføre WEB analyse og å skreddersy innhold basert på hvordan våre brukere opplever våre hjemmesider. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta vår berettigede interesse om å forbedre og videreutvikle informasjon på våre nettsider.

 

 1. HVEM VI DELER PERSONOPPLYSNINGER MED

Centiga deler personopplysningene dine med andre kun etter forutgående databehandleravtale og kun i den utstrekning det er nødvendig for oppfylling av avtale eller lovpålagte forpliktelser.

 

 1. UNDERLEVERANDØRER

Centiga benytter seg kun av underleverandører som har forpliktet seg til den samme personvernrettslige standarden som oss. Vi benytter underleverandører for IT, – regnskap, faktura – finans og inkassotjenester.

Oppdatert oversikt over underleverandører og IT systemer hvor behandling av persondata på vegne av kunder kan være aktuelt er til enhver tid tilgjengelig på centiga.no/personvernerklaering-underleverandorer/

Vi inngår databehandleravtale med alle våre underleverandører, så fremt dette er relevant. Databehandleravtaler pålegger blant annet taushetsplikt. I tillegg er en rekke sikkerhetstiltak vurdert.

 

 1. DINE RETTIGHETER

Du har rett til

 • innsyn i, retting av og kontroll på hvordan dine personopplysninger blir behandlet av oss;
 • å be oss om å slette dine personopplysninger;
 • å trekke ditt samtykke tilbake;
 • å be oss om å utlevere alle personopplysninger vi har om deg; og
 • å klage til Datatilsynet hvis du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på

 

 1. SLETTING AV OPPLYSNINGER

Centiga oppbevarer informasjon du har gitt oss så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen og de lovpålagte plikter vi er underlagt.
Dette betyr at kontaktinformasjon for brukere i Centiga™ er lagret så lenge tjenestevilkårene løper. Kontaktinformasjon for utsending av nyhetsbrev oppbevares frem til du melder deg av å motta våre nyhetsbrev.

 

 1. ENDRINGER

Centiga vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Siste versjon vil alltid finnes på våre nettsider. Ved vesentlige endringer vil vi varsle deg om dette.

***

 

Versjon 02-270821

Sist oppdatert: September 2021