Enkel bankavstemming for små bedrifter

I Centiga er bankavstemming en enkel prosess. Systemet sjekker automatisk om transaksjoner i banken og regnskapet samsvarer med hverandre. Når Centiga ikke finner en «match», blir avviket tydelig synliggjort og forteller at det må gjøres en endring i regnskapet.

Få ditt gratis regnskapsprogram →
Få gratis regnskapsprogram →
Bankavstemming er enkelt i regnskapsprogrammet Centiga. Det passer godt for enkeltpersonforetak.

1. Importer bankutskriften

Banktransaksjoner fra nettbanken kan lastes opp manuelt eller leses inn automatisk via Centigas bankintegrasjon.

2. Centiga matcher transaksjoner i bank og regnskap

Systemet kjenner igjen transaksjoner som er registrert i regnskapet og bankutskriften. Du kan også matche manuelt. Transaksjoner som ikke ligger i regnskapet, kan føres direkte avstemmingsverktøyet.

3. Regnskapet er ferdig avstemt og perioden kan lukkes!

Når alle postene er ferdig avstemt, er regnskapet klar for rapportering.

Fordeler med bankavstemming

Bedre oversikt

Bankavstemming hjelper deg å finne manglende opplysninger om betalinger i regnskapet, slik at du får god kontroll.

Enkelt å finne feil

Noen ganger går det penger inn/ut av konto med feil. I bankavstemmingen blir slike feil tydeliggjort i form av at transaksjonene ikke kan matches med bilag i regnskapet.

Stor tidsbesparelse

Centigas bankavstemming er automatisert i alle ledd. Kontoutskriften kan hentes ut på automatikk og transaksjoner matches på autopilot.

Aktiver tjenesten i Centiga nå

Hvorfor bankavstemming?

Bankavstemming er et viktig verktøy for å kvalitetssikre at alle bedriftens økonomiske transaksjoner er korrekt dokumentert i regnskapet. I Centiga er prosessen gjort svært enkel, ved at systemet automatisk matcher transaksjoner i kontoutskriften med bilag i regnskapet.

Alle enkeltpersonforetak må dokumentere inntekter og kostnader. Dersom man har over 50.000 kroner i omsetning, skal det ifølge bokføringsloven også føres et regnskap, samt leveres inn Næringsoppgave 1.

For å kontrollere at tallene man innrapporterer er korrekte, er det viktig at man avstemmer regnskapet mot banken. Derfor anbefaler vi alle enkeltpersonforetak å benytte seg av bankavstemmingsmulighetene i regnskapsprogrammet.

Start bankavstemming nå
Mann som jobber med bankavstemming

Hvordan gjøre bankavstemming i Centiga?

Slik fungerer bankavstemming i Centiga

Bankavstemming finner du i Bank → Bankavstemming. Her kan du enkelt matche bank- og regnskapstransaksjoner, bokføre mot ubetalte fakturaer og føre transaksjoner som ikke matches automatisk.

Kom i gang helt gratis

Ofte stilte spørsmål

Bankavstemming innebærer å kontrollere og sørge for at regnskapet reflekterer transaksjonene i banken din. Centiga matcher automatisk transaksjoner i banken mot poster i regnskapet.

Når systemet ikke finner en post som matcher en transaksjon i regnskapet, kan man enkelt lage et bilag som matcher banktransaksjonen, slik at banken og regnskapet balanserer.

Erfaringsvis er det renter og bankgebyr som ikke automatisk matches, da man ofte glemmer å lage et bilag for dette i regnskapet. Noen ganger skyldes også avviket at man har glemt å registrere en faktura som betalt i regnskapet.

Vil du vite mer om avstemming? Link til mer informasjon om bankavstemming i Wikipedia

Vi anbefaler at du minimum avstemmer banken en gang i måneden, slik at du alltid har kontroll på regnskapet til viktige oppgaver som MVA-meldingen skal leveres inn.

Ved å avstemme regnskapet regelmessig slipper man også å bruke mye tid på bankavstemming når man først gjør det. I Centiga er prosessen enkel og intuitiv.

Man avstemmer regnskapet mot banken for at regnskapet skal reflektere de faktiske endringene i selskapets økonomi. Dersom man har kontobevegelser som ikke er registrert i regnskapet, må man sørge for at disse bevegelsene fanges av nye bilag i regnskapet.

Eksempelvis må alle utgifter i banken ha en tilknyttet kostnad i regnskapet som er dokumentert med en faktura, kvittering eller annen salgsdokumentasjon.

Gjør som over 5.000 Norske bedrifter…

Opprett konto – det er gratis!