Hva er likviditetsbudsjett?

Et likviditetsbudsjett viser hvor mye penger som vil gå inn og ut av bedriftens bankkonto over de neste månedene. Dersom det går mer penger inn på konto enn ut har bedriften en positiv kontantstrøm.

Likviditeten kan forbedres ved å:

  • Jobbe med arbeidskapitalen: Redusere lagerbeholdningen, forlenge kredittider mot leverandører, og sørge for at kunder gjør opp raskere for seg
  • Bruke likviditetsbudsjetter som styringsverktøy: Sørge for at forholdet mellom innbetalinger og utgifter er slik man ønsker å ha det

Enkel definisjon:

Enkelt definert er likviditetsbudsjettet altså en prognose over fremtidige påregnelige innbetalinger og utgifter.

Tips: Vil du redusere kostnadene? Bytt til et gratis faktura- og regnskapsprogram

Sette opp likviditetsbudsjett

Mange banker og finansinstitusjoner krever at man setter opp et likviditetsbudsjett slik at de kan forstå hvorfor bedriften trenge penger og når bedriften har anledning til å betale tilbake lånet.

Likviditetsbudsjettering innebærer at man estimerer hvordan innbetalinger og utbetalinger vil utvikle seg.

1. Estimer forventede inntekter

Gjør et anslag for hvordan omsetningen i virksomheten vil utvikle seg over de kommende 12 månedene (med moms). Baser anslaget på bestillingsloggen din, historikk og utviklingen i bransjen generelt.

Noe som er viktig å ta med i beregningen er at kunder ofte ikke betaler samme måned som de får varen levert. Det er også viktig å ta hensyn til om du forventer å øke markedsandelene eller miste markedsandeler.

Skal du sende faktura? Prøv Centiga – et gratis fakturaprogram.

2. Pluss på andre innbetalinger

Videre legger du inn andre innbetalinger virksomheten venter å få inn. Denne inkluderer:

  • Renteinntekter
  • Kontanter fra salg av eiendeler
  • Innskudd fra lånegivere eller aksjonærer
  • Tilskudd

3. Gjør et anslag for kostnader og andre utbetalinger

Når du skal beregne kostnadene er det greit å starte med de variable kostnadene som avhenger av hvor mye du planlegger å selge. Videre kan du legge inn de faste kostnadene. Husk at alle beløp går ut av konto med MVA.

Etter du har lagt inn kostnader må du legge inn andre utbetalinger. Dette inkluderer:

  • Kjøp av eiendeler
  • Avdrag og lån
  • Utbytte
  • Investeringer

Husk MVA og Arbeidsgiveravgift som betales hver annen måned. Noe mange også glemmer er feriepenger. I feriepengemåneden går det ikke ut lønn.

4. Slå sammen inn- og utbetalingsestimatene

Start med å legge inn hva bedriften har på konto i dag. Så legg till alle kontantinnbetalinger og trekk fra kontantutbetalinger for hver periode.

Tallet på slutten av hver måned kalles utgående balanse. Dette er hva bedriften har i likviditet til å finansiere de kommende månedene.

Forskjell på driftsbudsjett og likviditetsbudsjett

Mange synes at det er vanskelig å skille forskjellen på et driftsbudsjett og et likviditetsbudsjett, men det er det egentlig ikke. I et likviditetsbudsjett viser man alle penger som går ut og inn. I et resultatbudsjett viser man hvordan resultatet er forventet å utvikle seg.

Her kan du lese hvordan man lager et driftsbudsjett

I resultatbudsjettet fordeles inntekter og kostnader over periodene de tilhører, mens i likviditetsbudsjettet legges inn/utbetalinger til perioden de går inn/ut.

Eksempelvis legger man ikke inn kjøp og salg av eiendeler i et resultatbudsjett, men kun tap/gevinst, da investeringer avskrives som en kostnad over tid (en bil – kanskje fem år) i budsjettet. I en likviditetsprognose derimot skal pengene fra kjøp og salg legges inn i perioden det skjer, da de påvirker hva bedriften har på konto.

Likviditetsbudsjett mal

Altinn har utarbeidet en gratis mal for likviditetsbudsjett. Husk at vi alle synes det kan være litt vanskelig å lage et likviditetsbudsjett. Det er mange estimater og beregninger som kan være litt vanskelig. Det viktigste er at man gir det et ærlig forsøk.

Avslutningsvis: Regnskap og økonomi kan fort bli dyrt. Kom i gang med Centiga og opplev fordelene med et gratis regnskapsprogram. Dersom du trenger hjelp med budsjettet, kan du snakke med en regnskapsfører. Finn en regnskapsfører.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis