Hva er feriepenger?

Feriepenger er en del av lønnen din. Forskjellen på lønn og feriepenger er at feriepengene utbetales året etter de er opptjent. Dersom du ikke har jobbet året før du skal ta ferie, har du ikke krav på feriepenger.

I Feriepengeloven heter det at arbeidstaker har rett til feriepenger med 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Feriepengegrunnlaget beregnes ut fra lønnen i opptjeningsåret. Tilleggsytelser som provisjon og bonus skal også inngå i grunnlaget. Reiseutgifter skal ikke inkluderes.

For medarbeidere over 60 års skal feriepengene minst utgjøre 12,5 prosent.

Feriepenger betales siste arbeidsdag før ferie

Feriepenger skal utbetales siste lønnsdag før ferien. I de fleste bedrifter er dette lønningsdagen i juni måned. Husk at det ikke er lov å inkludere feriepenger i lønn, med mindre det foreligger en tariffavtale som sier annet.

Dersom du har vært borte fra jobb i en lengere periode som følge av sykdom, skal bedriften likevel betale feriepenger av sykepenger inntil 16 kalenderdager.

Skal du utbetale feriepenger? Prøv et rimelig lønnssystem

Utbetaling av feriepenger ved oppsigelse

Dersom en arbeidstaker sier opp, eller blir sagt opp, skal den få utbetalt feriepengene fram til sluttdato for arbeidsforholdet. Dette skal skje siste lønnsdag før arbeidstakeren går ut av stillingen.

Dette er også den eneste muligheten til å få feriepenger for ferie som ikke er tatt ut.

Feriepenger ved permisjon

Arbeidstakere som mottar svangerskapspenger har krav på feriepenger av svangerskapspengene fra NAV for de første 64 stønadsdagene.

De som mottar foreldrepenger har krav på feriepenger av de første 12 ukene ved 100 % ytelse, eller de første 15 ukene ved 80 % ytelse.

Ikke betal for mye for lønn- og feriepengeutbetalinger

Mange bedrifter har dedikerte lønnssystemer hvor dem kjører lønn for 50 kr pr. ansatt. Slik trenger det ikke. I Centiga samler vi faktura, regnskap og lønn i ett system med gratis regnskap og fakturering, pluss lønn til kun 99 kr/mnd for inntil 5 ansatte.

Dersom du har flere enn fem ansatte er det ekstra 99 kr pr. femte ansatt.

I Centiga er regnskap og fakturering helt gratis. Etter at du har opprettet en bruker kan du lage din første faktura. Systemet gir deg naturligvis god veiledning.

Du kan også kjøre lønn i systemet. Enkel banktilkobling sørger for en smertefri prosess.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis