Balanse definisjon

Balanse (regnskap) er ihht. Store norske leksikon – « En regnskapsrapport som angir situasjonen for den økonomiske formuen i en regnskapsenhet (avdeling, bedrift, organisasjon) på et bestemt tidspunkt, ved regnskapsperiodens begynnelse og slutt.»

Et lite tips: Skal du føre regnskap? Prøv et gratis regnskapsprogram.

Balanse definisjon

Balanse (regnskap) er ihht. Store norske leksikon – « En regnskapsrapport som angir situasjonen for den økonomiske formuen i en regnskapsenhet (avdeling, bedrift, organisasjon) på et bestemt tidspunkt, ved regnskapsperiodens begynnelse og slutt.»

Resultatregnskap og balanse

Resultatregnskap gir deg oversikt over regnskapsårets inntekter, kostnader, delresultater og årsresultat. Loven sier at du er pliktig til å utarbeide et resultatregnskap. Detaljert beskrivelse av hvordan man utarbeider et resultatregnskap finner man i regnskapsloven.

Ved utarbeidelse av et resultatregnskap tar man utgangspunkt i regnskapsperiodens utgående balanse. Resultatregnskap gir en totaloversikt over alle transaksjoner i regnskapet for den gjeldende perioden, hvor man da skiller mellom resultatregnskapet (driftsinntekter/driftskostnader) og balansen (eiendeler, egenkapital og gjeld).

Les også: Hva er regnskapsloven?

Gratis balanseregnskap i Centiga

I økonomisystemet Centiga kan du utarbeide et regnskap med balanse og resultatregnskap helt kostnadsfritt. Se hvordan systemet fungerer her:

Balanseregnskap

For å kunne trekke ut verdi av et regnskap og samtidig se helheten er det lurt å lære seg å kunne lese de to delene i et regnskap – balanseregnskapet og resultatregnskap.

Balanseregnskap skal alltid gå i null, altså det skal være balansert. Eiendelen(aktiva) og hvordan du har finansiert dette (passiva) skal være på hver sin side.

I balansen har du typisk bedriftens eiendeler, anleggsmidler (bygninger, maskiner, inventar), omløpsmidler (kundefordringer, varelager, kasse/bank, kortsiktige aksjer), egenkapital, langsiktig og kortsiktig gjeld.

Eiendeler

Eiendelene utgjør aktiva siden av en balanse, denne siden viser den totale oversikten over selskapets eiendeler og verdi på eiendelene. Eiendelene i balanseregnskapet deler du opp i anleggsmidler og omløpsmidler.

Anleggsmidler består for eksempel av

 • Maskiner
 • Varebiler
 • Immaterielle eiendeler (merkevare, patenter o.l)
 • Inventar

Omløpsmidler består for eksempel av

 • Likvide midler (penger på konto)
 • Kundefordringer
 • Andre fordringer
 • Kasse/bank
 • Kortsiktige aksjer
 • Varelager
Infographic om 5 grunner til å velge Centiga regnskapsprogram og fakturaprogram

Balanseregnskap

For å kunne trekke ut verdi av et regnskap og samtidig se helheten er det lurt å lære seg å kunne lese de to delene i et regnskap – balanseregnskapet og resultatregnskap.

Balanseregnskap skal alltid gå i null, altså det skal være balansert. Eiendelen(aktiva) og hvordan du har finansiert dette (passiva) skal være på hver sin side.

I balansen har du typisk bedriftens eiendeler, anleggsmidler (bygninger, maskiner, inventar), omløpsmidler (kundefordringer, varelager, kasse/bank, kortsiktige aksjer), egenkapital, langsiktig og kortsiktig gjeld.

Eiendeler

Eiendelene utgjør aktiva siden av en balanse, denne siden viser den totale oversikten over selskapets eiendeler og verdi på eiendelene. Eiendelene i balanseregnskapet deler du opp i anleggsmidler og omløpsmidler.

Anleggsmidler består for eksempel av

 • Maskiner
 • Varebiler
 • Immaterielle eiendeler (merkevare, patenter o.l)
 • Inventar

Omløpsmidler består for eksempel av

 • Likvide midler (penger på konto)
 • Kundefordringer
 • Andre fordringer
 • Kasse/bank
 • Kortsiktige aksjer
 • Varelager

Egenkapital og gjeld

Egenkapital og gjeld utgjør passiva siden av ditt balanseregnskap . Egenkapital er blant annet den summen som du eller dere som eiere av bedriften har skutt inn i selskapet ved oppstart. Egenkapitalen kan også bestå av kapital som er opptjent via drift eller reinvestert i selskapet. Egenkapitalen kan du enkelt summeres opp som eiendeler minus gjeld.

Gjeld kan deles opp i langsiktig og kortsiktig gjeld. Langsiktig gjeld er definert som gjeld som har varighet over 1 år. Dermed er kortsiktig gjeld, den gjelden som du skal gjøre opp i løpet av det nærmeste året. Det kan for eksempel være penger avsatt til feriepenger for dine ansatte eller utestående fordringer til dine leverandører. Skatt og offentlige avgifter regnes også som kortsiktig gjeld.

Slik lager du balanse i Centiga

Det første du må gjøre er å avslutte regnskapet i ditt tidligere regnskapssystem. Vi anbefaler at du gjør dette ved månedsskifte. Men legg merke til at det ikke er noe problem å bytte system underveis i året, det er en etablert sannhet som vi har utfordret mange ganger.

 1. Opprett en konto i Centiga, følge oppstartguiden, viktig at du velger rett dato for oppstart.
 2. Det siste du må gjøre er å legge inn åpningsbalansen i ditt regnskap og du har nå opprettet din egen balanse i Centiga.

Om du finner dette vanskelig har vi laget en enkel veiledningsvideo for deg her som kan være nyttig når du skal legge inn åpningsbalansen for første gang.

I Centiga er regnskap og fakturering helt gratis. Etter at du har opprettet en bruker kan du lage din første faktura. Systemet gir deg naturligvis god veiledning.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis