Hva er Regnskapsloven?

I regnskapsloven finner du hvilke regler, plikter og prinsipper som gjelder for regnskapspliktige bedrifter. Den danner grunnlaget for riktige årsoppgjør og deles inn i 10 kapitler.

De første tre kapitlene tar for seg hvilke bedrifter som er regnskapspliktige og hva som karakteriserer konsern, små foretak og store foretak. Loven gir også beskrivelse av hva en fusjon er, samt årsregnskapets innhold.

Kapittel 4-6 tar for seg grunnleggende regnskapsprinsipper og danner et bilde for god regnskapsskikk. Her blir det også gitt en detaljert beskrivelse av hvordan man skal behandle de ulike elementene i resultat- og balanseregnskapet som eiendeler (omløpsmidler og anleggsmidler), valuta, pensjon og gjeld. I kapittel 6 forteller loven hvordan resultat- og balanseregnskapet skal settes sammen.

Den siste delen av regnskapsloven forteller hvilke noteopplysninger bedriften er pliktig å gi.

Har du lyst på et gratis faktura- og regnskapsprogram? Les mer om Centiga

Regnskapsloven oppbevaringsplikt

Noe av det mangle lurer på når det kommer til regnskapsloven er hvor lenge bedriften er pliktig å oppbevare regnskapsdokumenter. Ifølge bokføringsloven skal primærdokumentasjon oppbevares i 5 år. Primærdokumentasjon er alle bilagene som brukes i regnskapet, samt hele årsregnskapet.

Sekundærdokumentasjon, som avtaler, ordresedler og annen informasjon som har betydning for regnskapet skal oppbevares i 3 år.

Utbytte Regnskapsloven

Utbytte omtales ikke i Regnskapsloven, men omtales i NOUen «Regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.» fra 2016. Her diskuteres tema som gjennomgående utbytte og mottatt utbytte og betydning av tidspunkt for givers resultatopptjening. Her kommer det frem at morselskapets utbytte normalt kan bokføre utbytte i avsetningsåret

Regnskapsloven 3-3: Årsberetning

I regnskapsloven § 3-3a forteller loven hvordan årsberetningen skal skrives. Den forteller at virksomheten blant annet skal fortelle om bedriftens art, utvikling, forskning og utvikling, samt gi en kommentar om bedriftens egenkapital, arbeidsmiljø og miljøpåvirkning.

Lurer du på hva årsberetningen skal inneholde? Link til mer informasjon om årsberetning i Altinn.

Full kontroll med regnskap på nett

Gode regnskapsprogrammer hjelper bedriften i henhold til gjeldene lover og regler. De legger til rette for enkel bokføring, bygger resultat- og balanserapporter på automatikk og hjelper virksomheten å sende dokumentasjon til myndighetene i tide.

En annen viktig funksjon i gode økonomisystemer er at de har kalendere som hjelper deg å holde kontroll over frister. I Centiga, som er et gratis faktura- og regnskapsprogram, finner du denne kalenderen i systemets dashboard.

Noen systemer er også enklere enn andre. Derfor er det viktig at du tester systemene eller ber om en demo før du tar dem i bruk. Opprett din gratis konto i Centiga her.

I Centiga er regnskap og fakturering helt gratis. Etter at du har opprettet en bruker kan du lage din første faktura. Systemet gir deg naturligvis god veiledning.

Du kan også kjøre lønn i systemet. Enkel banktilkobling sørger for en smertefri prosess.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis