Fusjon definisjon

Bedrifter ønsker ofte å øke omsetningen eller oppnå stordriftsfordeler gjennom å kjøpe eller slå seg sammen med andre foretak. Fusjon omtales i aksjelovens kapittel 13. Her omtales det som prosessen hvor to eller flere bedrifter blir slått sammen til ett foretak.

Horisontale fusjoner innebærer at man slår seg sammen med andre lignende selskap, mens vertikale fusjoner innebærer at man kjøper en virksomhet i et annet ledd av verdikjeden – som for eksempel en kunde eller leverandør.

Forskjellen på en fusjon og et oppkjøp er at kjøperen i oppkjøp beholder kontrollen over selskapet. I en fusjon blir enhetene kun slått sammen – og aksjene deles mellom eierne av foretakene.

Planlegger du å starte bedrift? Klikk her for å få et gratis faktura- og regnskapssystem

Fusjonsprosessen

Som oftest ønsker større bedrifter å kjøpe andre bedrifter for å øke inntektene eller oppnå stordriftsfordeler – høyere lønnsomhet pr. krone i omsetning.

Først igangsetter man forhandlinger mellom partene som skal fusjoneres. Her avdekker man sammenslåingen/oppkjøpet er kommersielt interessant. Videre skal styrene lage en fusjonsplan som blant annet forteller hvilket vederlag aksjonerende i det overdragende selskap skal få i form av aksjer.

Det er lov å yte tilleggsverdelag (penger eller obligasjoner) med inntil 20 % av det samlede verdelaget.

Det skal også utarbeides en redegjørelse av styret i forbindelse med fusjonen. Her skal det blant annet redegjøres for prinsippene bak verdsettelsen av virksomhetene. Dokumentet skal deles med de ansatte og godkjennes av generalforsamlingen, før krefitorer får seks uker til å komme med eventuelle innsigelser.

Fusjon og fisjon

Dersom man ønsker å skille deler av virksomheten ut i et nytt selskap eller til et annet selskap, kalles det fisjon. Et godt eksempel på en fisjon er da Schibsted i 2019 valgte å fisjonere rubrikkselskapet Adevinta ut i et selvstendig, børsnotert foretak.

Gjennom å fusjonere virksomheten ut av selskapet, men likevel beholde en signifikant del av aksjene, la Schibsted til rette for å øke markedsverdien i selskapet, ettersom techselskaper er priset høyere på børsen enn store konglomerater som Schibsted.

Det er enkelt å bokføre i Centiga. Her legger du inn virksomhetens åpningsbalanse, bokfører bilag og sender faktura helt kostnadsfritt. Kom i gang her.

I Centiga er regnskap og fakturering helt gratis. Etter at du har opprettet en bruker kan du lage din første faktura. Systemet gir deg naturligvis god veiledning.

Du kan også kjøre lønn i systemet. Enkel banktilkobling sørger for en smertefri prosess.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis