Mål resultatene i bedriften mot viktige forretningsmål

Nøkkeltall definisjon

Et nøkkeltall (eller KPI) er en ytelsesindikator og målbar verdi som forteller hvordan et selskap utvikler seg i forhold til viktige forretningsmål. Bedrifter har ofte KPIer for flere deler av deres virksomhet. Disse brukes til å evaluere hvorvidt bedriften har lykkes i målene den har satt seg.

Nøkkeltall på overordnet nivå viser hvordan bedriften gjør det på organisasjonsnivå. Mange virksomheter følger også med på nøkkeltall på prosjekt- og avdelingsnivå.

Mange ressurser har forsøkt å definere nøkkeltall:

 • Wikipedia skriver at nøkkeltall benyttes innen økonomi for å sammenligne organisasjoner eller selskap og deres virksomhet
 • Ordboken til Camebridge University Press omtaler det som en mate å måle bedriftens fremgang mot målene den prøver å oppnå
 • Jacques Warren mener at det kan beskrives som en målbar verdi som viser hvorvidt et selskap etterlever sin strategiske visjon.

Hvordan bruker man nøkkeltall?

De overnevnte definisjonene er tydelige om at nøkkeltall brukes blant selskap som et verktøy for å måle økonomisk fremgang, men det er en sannhet med modifikasjoner. De siste årene har nemlig stadig flere virksomheter startet å benytte KPIer til å måle utviklingen i andre parametere.

I 1992 introduserte Norton og Kaplan ved Harvard University rammeverket Balanced Scorecard. Det hjelper bedrifter å måle og overvåke utviklingen i nøkkeltall fra fire perspektiv:

 1. Finans
 2. Kunde
 3. Prosess
 4. Infrastruktur

Eksempler på nøkkeltall man inkluderer under de ulike kategoriene er indikatorer for lønnsomhet og verdiskapning (under finans), fornøyde kunder og gode produkter (under kunde), tilgang på råvarer og kvalitet i produksjon (prosess), og opplæring og rutiner (under infrastruktur).

Tips: Har du lyst på et enkelt regnskapsprogram som er helt gratis? Prøv det nettbaserte regnskapssystemet Centiga. Her presenteres tallene dine i et pent dashboard. Systemet har også gode rapporter. Les mer om systemet her.

Nøkkeltall bedrifter

De fleste bedrifter starter som oftest med å følge de økonomiske nøkkeltallene som inngår i finansperspektivet, men det er viktig å forstå at det er de andre perspektivene i rammeverket som bidrar til å løfte de finansielle resultatene. Verktøyet viser dermed effektivt hvordan utviklingen i bedriftens ulike indikatorer henger sammen.

Likevel er det viktig å ha god oversikt i hvordan lønnsomheten i virksomheten utvikler seg. Hvilke økonomiske KPIer som best passer din virksomhet avhenger av bransje, men en god regel er at man alltid skal sammenligne mot:

 • Måltall eller budsjettet
 • Konkurrentenes utvikling
 • Forrige periode
 • Samme periode i fjor

Her bør man variere i hvordan de ulike nøkkeltallene illustreres. Noen passer best i graf-format, mens andre kan fremheves som store KPIer.

Økonomiske nøkkeltall

Noen av de mest brukte nøkkeltallene blant små og mellomstore bedrifter er:

Lønnsomhet

 • Prosentvis utvikling i inntekter mot budsjett eller periode
 • EBITDA (Resultat før renter, skatt, nedskrivninger og avskrivninger) mot budsjett eller periode
 • EBITDA som % av inntekter
 • Personalkostnader som % av inntekter
 • Varekostnader som % av inntekter

Likviditet

 • Kontantbeholdning: beløpet på bankkonto
 • Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler delt på kortsiktig gjeld

Soliditet

 • Egenkapitalprosent (egenkapital delt på sum egenkapital og gjeld)

Hvordan beregne nøkkeltall?

I mange økonomisystemer, som regnskapsprogrammet Centiga, regnes nøkkeltall ut på automatikk og presenteres i pene grafer. Dersom man ønsker en mer omfattende rapportering kan man enkelt laste ned rapporter fra systemet og tilpasse disse i Excel.

Hvordan tolke nøkkeltall?

Når man skal vurdere om nøkkeltall er gode eller dårlige er man avhengig av å ha et godt sammenligningsgrunnlag. I de fleste regnskapsprogrammer kan man både måle mot budsjett og tidligere perioder. Det er også viktig å måle utviklingen mot bransjen man jobber i.

Flere nøkkeltall har også «fasitsvar» på hva som er bra og dårlig. En tommelfingerregel sier blant annet at en Likviditetsgrad 1 på over 2 er bra. Det vil si at omløpsmidlene (likvide aktiva) utgjør dobbelt så mye som den kortsiktige gjelden.

For å finne ut hvilke måltall du bør ha for dine KPIer kan du gjøre et raskt Google-søk. Her finnes det anbefalinger knyttet til de aller fleste nøkkeltall.

I regnskapsprogrammet Centiga er det helt gratis å føre regnskap og sende faktura. Systemet er enkelt og perfekt for små og mellomstore bedrifter. Klikk her for å opprette konto.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis