Hva er kundefordringer?

Når du sender en faktura til en kunde, registreres dette som en kundefordring i regnskapet til kunden har betalt regningen. Det er med andre ord et krav du har mot kunden i forbindelse med salg av en vare eller tjeneste.

En fordring er et krav som en fordringshaver (kreditor) har mot en skyldner (debitor) om at skyldneren skal yte noe overfor fordringshaveren (Store Norske Leksikon, 2021).

Enkelt forklart, kundefordringer er penger kunder skylder bedriften din.

Skal du sende fakturaer og føre regnskap? Prøv Centiga gratis.

Slik behandler du kundefordringer i regnskapet

Når du sender en faktura i Centiga, blir fordringen du har mot kunden automatisk bokført som en eiendel regnskapet mot konto 1500 kundefordringer.

Link til mer informasjon om fordringer i Wikipedia

Når kunden gjør opp for seg, blir fordringen overført til bankinnskudd eller kontanter. Med KID aktivert i regnskapsprogrammet, håndteres også dette på automatikk. Hvis ikke må du registrere fakturaen som «betalt» for at regnskapsføringen skal håndteres av systemet.

OBS! Regnskapet skal være ajour innen fristen for innlevering av MVA-oppgaven.

De fleste norske bedrifter må føre et regnskap, men hvis du har et enkeltpersonforetak med en omsetning under 50.000 kroner i året trenger du kun holde en oversikt over inntekter og kostnader.

Du kan føre regnskapet selv eller få hjelp av en regnskapsfører i Centiga sitt regnskapsprogram.

Her kan du se hvordan systemet fungerer:

Funksjonalitet i Centiga:

  • Fakturering og regnskap
  • Bankavstemming
  • MVA-innlevering
  • Purring og inkasso
  • Webinarer og hjelpevideoer
Prøv gratis

Kundereskontro = oversikt over kundefordringer

I en reskontro får man oversikt over hva du skylder bedrifter og hva bedrifter skylder deg. I kundereskontroen, som er en rapport i regnskapsprogrammet ditt, kan du se hvor mye kunder skylder deg. Altså, en oversikt over transaksjonene i konto 1500 kundefordringer fordelt på kunder.

I Centiga finner du kundereskontro her: Regnskap → rapporter.

Tap på kundefordringer

I regnskapet må det føres tap på kundefordringer når sannsynligheten for at fordringene du har mot kunden ikke kan innkreves. Det vil si at kunden for eksempel har gått konkurs og ikke har midler til å betale deg summen de er skyldig.

Årsaker til tap på kundefordringer:

  • Kunden er gått konkurs
  • Kunden er uenig i kravet
  • Du har ikke levert i henhold til avtale
  • Mangel på dokumentasjon på at varen/tjenesten er levert
  • Svindelforsøk

Et tap er først aktuelt når sannsynlighetene er størst for at kundene ikke har mulighet til å betale for tjenestene eller produktet helt eller delvis. Jf. Skatteloven paragraf 6-2 (2.), må kravet være et endelig konstatert tap (for eksempel konkurs) for at man skal få fradrag på skatten.

Bokføre tap på kundefordringer

Når fordringen er konstatert tapt, skal den ut av kundereskontroen og føres som tapt.

Tapet regnskapsførers DEBET konto 783 Kontrastert tap på fordringer og kredit 1500 kundefordringer. I Centiga gjøres dette under Regnskap → Bokføring → Manuelle bilag.

Merk at du må har forsøkt å drive inn kravet i normal saksgang for inkasso før du kan tapsføre fordringen og få tilbake eventuell merverdiavgift.

LES OGSÅ: Slik bokfører du bilag

Alternativ: Avsetning for tap

Ved avsetning på tap på fordringer beholdes kravet mot kunden i kundereskontroen.

Avsetninger fører du så via manuel bokføring på en egen konto. Når du har et konstatert tap på fordringen fører du denne ut av kundereskontroen i regnskapet og fordringen kostnadsføres som et tap.

Slik reduserer du tap på kundefordringer

I Centiga har vi lagt til enkel oppfølging av kundereskontroen. Det betyr du enkelt kan aktivere produktet betalingsoppfølging direkte inne i Centiga.

Med en god og standardisert fakturaoppfølgings rutine, sammen med gode kontrakter og avtaler med dine kunder. Vil du se en betydelig reduksjon i tap på kundefordringer.

Prøv gratis

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis