Hva er egeninkasso?

Egeninkasso betyr at bedriften selv tar seg av jobben med å kreve inn utestående krav uten advokat eller inkassobyrå.

Bedriften kan ikke tvangsinndrive penger, men sende brev, legge på renter og gebyrer, før saken eventuelt blir sendt over til namsmannen som tvangsinndriver kravet.

En av fordelene med egeninkasso sitter man selv sitter igjen med rente- og gebyrinntekter. Baksidens medalje er at det kan være en tidkrevende prosess med mye rom for feil for førstegangsinnkrevere, som påvirker sluttresultatet.

Prøv et gratis fakturaprogram

Raskere saksgang med egeninkasso?

Ettersom inkassobyrå får store deler av sine inntekter fra renter og gebyrer som legges på over tid, vil noen påstå at de ikke er tjent med saker som løses raskt.

Noen vil si at inkassobyråene og bedriftene dermed har motstridende interesser.

I saker som ikke er omtvistet, kan bedriften faktisk gå rett til namsmannen etter den har sendt en betalingsoppfordring med varsel om utlegg. Slik kan man hoppe over «forsinkende» prosesser hos inkassobyrå. Når det er kommet innsigelser må saken via forliksrådet.

TIPS: I Centiga kan du sende gratis faktura og følge opp dine egne kundefordringer. Link til mer informasjon om Norges første gratis faktura- og regnskapsprogram.

Saksgang for egeninkasso mot bedrifter

Saksgangen for egeninkassosaker mot bedrifter er firedelt:

  1. Inkassovarsel sendes 14 dager etter forfallsdato
  2. Betalingsoppfordring sendes 28 dager etter forfallsdato med varsel om at saken blir sendt til namsmannen
  3. To uker etter betalingsoppfordring sendes konkursvarsel til lensmannskontor. Alternativt sender man en begjæring om direkte utlegg til namsmannen.
  4. Ved konkursvarsel sendes konkursbegjæring 14 dager etter konkursvarsel. Det koster om lag 45.000 kroner. Derfor er begjæring om direkte utlegg til namsmannen ofte et bedre alternativ.

LES OGSÅ: Nå kan alle bedrifter lage faktura helt gratis

Saksgang for egeninkasso mot privatpersoner

Saksgangen for egeninkassosaker mot privatpersoner ligner saksgang mot bedrifter. Den er tredelt og er som følger:

  1. Inkassovarsel sendes 14 dager etter fakturaforfall
  2. Betalingsoppfordring sendes 28 dager etter forfallsdato
  3. Begjæring om direkte utlegg sendes 14 dager etter betalingsoppfordring til namsmannen

Det er også mulig å sende purring 14 dager etter inkassovarsel, som blir etterfulgt av en betalingsoppfordring (steg 2).

Gebyr og renter

Bedriften kan maksimalt kreve to purregebyr.

Det kan maksimalt være 115 kroner og sendes 14 dager etter forfallsdato med inkassovarsel. Ytterligere 115 kroner kan sendes med betalingsoppfordringen. Det skal ikke beregnes MVA av gebyr. Forsinkelsesrenter kan pålegges 30 dager etter forfall på faktura. Oppdatert rentesats finner du på Finansdepartementets nettsider.

Ønsker du et fakturaprogram som gjør fakturering enkelt og rimelig? Da bør du prøve Centiga. Her kan du sende faktura, betalingspåminnelser og saker til inkasso helt kostnadsfritt.

Les mer om Centiga Faktura

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis