Bokføring for nybegynnere

Bokføring betyr å registrere bedriftens økonomiske transaksjoner i regnskapet.

De aller fleste norske bedrifter er pålagt å føre et regnskap. Unntaket er bedrifter med under 50.000 kroner i omsetning og som ikke er registrert i MVA-registeret.

Vi anbefaler at du bruker Centigas gratis regnskapsprogram.

Få ditt gratis regnskapsprogram

Bokføring definisjon

Når du bokfører en inntekt eller utgift, registrerer du transaksjonen i regnskapet. Alle transaksjoner bokføres med minimum to konti: Først én eller flere debet-føringer, så én eller flere kredit-føringer.

For eksempel vil et kontantkjøp av kontorutstyr bokføres DEBET 6710 kontorrekvisita og KREDIT 1920 Bank. Summen av debet minus kredit bli null, som vil si at man bokfører samme beløp på begge konti. Dette omtales ofte som dobbel bokføring og pålagt i Bokføringsloven.

LES OGSÅ: Hva er debet og kredit?

Litt om Centiga

Centiga er Norges første gratis økonomisystem. Systemet er laget av regnskapsførere som ønsker å demme opp i prispresset på systemsiden av regnskapsbransjen.

Vi skiller oss fra andre regnskapssystemer ved at:

  • Fakturering, bilagsføring og KID er gratis

  • Det er ingen systemavgift eller andre skjulte kostnader

  • Vi tjener kun penger på ekstratjenester som lønn, fakturasalg og direkte betaling

Opprett gratis konto

Hvordan bokføre?

For å bokføre et bilag, trenger du et regnskapsprogram.

I Centiga er regnskap og fakturering helt gratis. Her kan du føre regnskap, lage faktura og sende inn oppgaver til Altinn helt kostnadsfritt.

Bokføre inntekter

Når du lager en faktura i Centiga, blir den automatisk bokført i regnskapet som en inntekt når fakturaen registreres som betalt.

Systemet velger inntektskonto basert på produktet/produktene du fakturer for. Du kan legge til produkter og endre regnskapskontiene de er tilknyttet under Salg → Produkter.

Dersom du har andre inntekter, kan disse registreres under Bokføring → Manuelt bilag.

Tips: Husk å laste opp salgsdokumentasjon (faktura, kvittering eller lignende) med bilaget.

Bokføre utgifter

Utgifter bokføres enkelt under Regnskap → Bokføring.

Her kan du sette i gang en interaktiv guide som viser hvordan kostnader registreres i regnskapet.

Husk: Du skal både føre utgiften debet og kredit.

Video: Slik bokføres bilag i Centiga

Vi anbefaler at du bokfører bilagene dine i et regnskapsprogram på nett. I Centiga er regnskap og fakturering gratis. Opprett en konto og bokfør bilag på 2 min.

Krav til bokføring

Alle inntekter og utgifter skal bokføres (registreres) i regnskapet med dokumentasjon. Denne dokumentasjonen omtales som bilag.

Inntekter bokføres ofte med salgsdokumentasjon fra kassasystemet eller faktura fra regnskapssystemet.

Utgifter bokføres med kvittering fra kjøpet eller leverandørfaktura.

Husk: Regnskapsplikt ENK

Selv om bedriften din har omsetning under 50.000 kroner, skal inntekter og kostnader dokumenteres. Derfor er det smart å føre et regnskap. Kostnadene i regnskapet gir deg fradrag som reduserer skatten.

Les mer om skatt for ENK

Et lite tips: Kom i gang med gratis regnskapsføring.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis