Hva er regnskap?

Om du leser i store norske leksikon er definisjonen på et regnskap følgende – «Sammendrag av foretakets bokføringer for en periode, som regel et kalenderår, i form av en oversikt over resultat av virksomheten og den økonomiske stillingen ved slutten av perioden».

Forenklet sagt er regnskap en oversikt på alle inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld et selskap har. Det skal være et verktøy for å kunne vurdere den økonomiske stillingen til selskapet og brukes til å ta beslutninger fremover i tid.

Tallene er tilgjengelig i regnskapet, men det er viktig å kunne bruke de riktig.

Alle som driver et selskap i Norge er pålagt å føre et regnskap i henhold Norske lover og forskrifter. Regnskapstall skal sendes inn til det offentlige (helst automatisk via økonomisystemet), slik at staten har et underlag for å beregne dine skatter og avgifter.

Har du lyst på et gratis regnskapsprogram? Les mer om regnskapssystemet Centiga

Hva er balanse?

I balansen finner du en oversikt over selskapets økonomiske situasjon på et gitt tidspunkt. Balansen beskriver hvilke gjeldsposter og egenkapital man har på den ene siden og hvilke eiendeler man har på den andre siden. De to sidene skal til enhver tid være i balanse, det vil si at de er like store, og slått sammen går de i null.

Alle selskap i Norge som er regnskapspliktige er etter norsk lov pliktig til å føre et balanseregnskap. Det kan du lese mer om i Lovdata.

Regnskap vs Budsjett

Som nevnt over viser regnskapet en oversikt på faktiske inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld et selskap har for en gitt historisk periode.

Budsjett er på samme måte likt som et regnskap, men det er en vesentlig forskjell. Det er ikke for en gitt historisk periode, men et estimat på hva du tror at inntekten, kostnadene, eiendelene og gjeldene skal være for det neste kalenderåret.

Les vår guide for nybegynnere innen regnskap og regnskapsføring

Budsjettet har ofte et resultatfokus, og det sier mye om selskapets fokus det neste året. Er det planlagt organisk vekst på eksempelvis 40 % av fjorårets omsetning, er det et tydelig fokus på at man ønsker å vokse utover det som kanskje er normal drift for et år. Det vil si at man og tar høyde for påløpte kostnader som er forbundet med salgsveksten, f.eks et salgsapparat, automatisert salg av tjenesten eller investering i verktøy eller produkter som sikrer vekst målet som er satt i budsjettet.

Når budsjettet er satt har du et mål å forholde deg mot tallene fra faktisk drift – inntekter og kostnader for året du har budsjettert.

Hvordan føre regnskap

Regnskapet skal føres etter føringene i Regnskapsloven. Det danner grunnlaget for flere lovpålagte oppgaver og meldinger du sender til myndighetene via Altinn.

Ettersom det er mange viktige frister å forholde seg til, anbefaler vi at du enten har en god rutine fra dag én eller setter ut jobben til en ekspert . Overholder man ikke fristene til myndighetene kan det fort bli dyrt i lengden, da man kan få dagbøter.

Se hvilke regnskapstjenester en regnskapsfører kan hjelpe deg med her

I Norge i dag skiller regnskapsregelverket på om du kun er bokføringspliktig eller om du også er bokførings og regnskapspliktig. Den prinsipielle forskjellen mellom de to variantene er at om du er bokførings og regnskapspliktig må du sende inn årsregnskap, skattemelding og næringsoppgave til det offentlige.

LES OGSÅ: Kan man føre regnskap selv?

Systemene gir veiledning

I dagens regnskapssystemer hjelper systemene deg med å sette rutinene for hvordan du skal klare å forholde deg til et komplekst regelverk, samt hjelper deg med å overholde frister. Med mye smart funksjonalitet for enklere fakturering, hjelp ved bilagspunching (systemet anbefaler kostnadskontoer for deg), direkte innsendelse fra regnskapssystemet av MVA-oppgave hver termin, direkte innsendelse av lovpålagte oppgaver i forbindelse med lønnskjøring, er det mye god hjelp å få i dagens systemer.

Har du lyst på et gratis regnskapsprogram? Prøv regnskapssystemet Centiga.

Dog mener vi at det også er smart å koble seg på et regnskapskontor som kan gjøre deler av jobben for deg, kontrollere det du har gjort eller om du ikke ønsker å føre regnskapet selv kan de bistå deg med å utføre hele jobben. Men her står du som kunde fritt til å velge, da de nye regnskapssystemene er satt opp for arbeidsdeling, du kan selv velge om du vil gjøre mye eller litt.

Les mer om regler knyttet til regnskapsføring i Altinn. Link til Altinns regnskapsguide.

Regnskap på nett

Med et regnskapsprogram på nett vil du og din regnskapsfører jobbe i samme system. Dette åpner opp for arbeidsdeling på et nytt nivå som ikke var mulig i de tradisjonelle systemene som regnskapskontorene jobbet i tidligere.

Fakturering, bokføring, lønn, rapporter, reiseregninger og utlegg skjer i et og samme system. Bilagene (fakturaer, kvitteringer) trenger man ikke lenger å levere fysisk på et kontor og møter kan tas digitalt. Regnskapet er løpende oppdatert og du får bedre kontroll på løpende drift.

Ansatte vil og merke en vesentlig forskjell ved at de får tilgang til applikasjoner som forenkler utlegg, reiseregninger og eventuelt føring av timer. Da disse funksjonene er tilgjengeliggjort via apper som er tilpasset både IOS og Android.

SE OGSÅ: Slik får du et enkelt regnskap

I Centiga er regnskap og fakturering helt gratis. Etter at du har opprettet en bruker kan du lage din første faktura. Systemet gir deg naturligvis god veiledning.

Du kan også kjøre lønn i systemet. Enkel banktilkobling sørger for en smertefri prosess.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis