Hva er fakturanummer?

Fakturanummer er et maskinelt tildelt nummer som utgjør en del av en nummerserie.

Næringsdrivende kan selv bestemme hvor nummerserien starter, men fakturanummeret skal øke med ett heltall hver gang ny faktura eller kreditnota utstedes. Det er bestemt i Forskrift om Bokføring.

I Centiga er det gratis å lage og sende faktura. Her velger du fakturanummer når du oppretter konto eller under Innstillinger → Generelle innstillinger → Kunde.

Få ditt fakturaprogram – det er gratis!

Hvordan bestemme fakturanummer?

I Centiga er nummerserien fem siffer. Du bestemmer selv hvor serien skal starte. Mange velger fakturanummer «00001».

Dersom du har flyttet til oss fra et annet fakturaprogram, anbefaler vi at du fortsetter med nummeret etter fakturanummeret på din siste faktura i gammelt system.

Regler for fakturanummer

I Bokføringsloven står det: «Salgsdokument skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer med en kontrollerbar sekvens, eller være merket på annen måte slik at fullstendig registrering av utfakturerte salg kan etterprøves på en enkel måte.»

Hensikten er at fakturanummer gjør det enklere å spore opp regninger i avsender og mottakers økonomisystemer. Det blir også enklere for revisor og myndighetene under kontroller.

Samtidig sørger maskinelt satte fakturanummer for at bilag ikke kan slettes og fjernes fra regnskapet for å unngå skatter og avgifter.

Fakturanummer på kreditnota

Alle fakturaer du sender skal ha et unikt fakturanummer. Ettersom det aldri skal være hull i nummerrekken, lager man kreditnota istedenfor å slette faktura.

Kreditnota benyttes når en regning som er bokført må delvis eller helt reverseres.

Har du lyst til å lære med om kreditnota? Link til mer informasjon om kreditnota på Wikipedia

Slik krediterer du i Centiga

For å lage kreditnota på ubetalt faktura i Centiga går du inn på Salg → Fakturaoversikt og trykker på knappen for «krediter» på den aktuelle fakturaen du ønsker å kreditere.

Dersom faktura er betalt velger du «opprett ny kreditnota» oppe til høyre i Fakturaoversikten.

Viktig: Sett antall enheter til -1 og skriv beløpet du ønsker å kreditere.

Kom i gang med Centiga

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis