Alle selskap må kunne dokumentere inntekter og utgifter som virksomheten har i løpet av året. De aller fleste selskaper er bokføringspliktig og må føre regnskapet i henhold til reglene i Bokføringsloven.

Regnskapet brukes som et grunnlag når du skal levere skattemelding, næringsoppgave og MVA-melding. Det er utfra fjorårets regnskap som avgjør hvor mye du må betale i skatt og lignende.

Få ditt gratis regnskapsprogram

Hva er regnskapsføring?

Regnskapsføring er å føre alle inntektene og utgiftene som virksomheten har inn i et system, slik at du får oversikt over økonomien til selskapet. Du velger selv om fu ønsker å føre regnskapet selv, eller om du setter ut oppgaven til en regnskapsfører

Utfra regnskapet kan du se den økonomiske stillingen til virksomheten din, og det er også dette som danner grunnlaget for hvor mye skatt selskapet må betale.

Om du er regnskapspliktig eller bokføringspliktig kommer an på størrelsen på selskapet og organisasjonsform. Forskjellen på de to forklarer vi litt lenger ned.

Hvem fører regnskap i en bedrift?

Mange bedrifter har en egen person som er ansvarlig for regnskapsføringen til selskapet. Alle som er ansatt i en bedrift har lov til å føre regnskap for den bedriften de jobber i, men personen må ha kjennskap til de ulike lovene og reglene.

Dersom du driver et lite selskap og ikke har ansatte kan du føre regnskapet selv eller du kan få en regnskapsfører til å gjøre det for deg. Dersom du velger å gjøre det selv, anbefaler vi at du bruker et gratis regnskapsprogram.

De aller fleste virksomheter må føre regnskap etter bokføringsloven. Da må du dokumentere alle inntekter og utgifter som bedriften har i regnskapet, og oppbevare de i henhold til lover og regler i minimum fem år.

Større selskaper og alle aksjeselskaper er også regnskapspliktige. Det betyr at de må levere næringsoppgave og årsregnskap til Regnskapsregisteret, i tillegg til å føre regnskap etter bokføringsloven.

Mindre virksomheter, som små enkeltpersonforetak som ikke er MVA-registrert, eller har en omsetning på under 50.000 kroner trenger ikke føre regnskap etter bokføringsloven. Men du må uansett dokumentere alle inntekter og kostnader som selskapet har.

Tips til føring av regnskap

Når du skal føre regnskapet selv er det viktig at du setter deg inn i gjeldende lover og regler først, slik at regnskapet blir riktig.

Her er noen tips til hvordan du enkelt kan føre regnskapet ditt selv:

 • Bruk et enkelt og intuitivt regnskapsprogram
 • Sett deg inn i grunnprinsippene i bokføringsloven
 • Ta vare på alle bilagene dine
 • Fakturer kunder jevnlig, kanskje en gang i uken, slik at det ikke hoper seg opp masse fakturaarbeid
 • Overhold frister med dokumenter som skal leveres til myndighetene
 • Benytt en regnskapsfører dersom du er usikker eller trenger hjelp

Litt om Centiga

Centiga er Norges første gratis økonomisystem. Systemet er laget av regnskapsførere som ønsker å demme opp i prispresset på systemsiden av regnskapsbransjen.

Vi skiller oss fra andre regnskapssystemer ved at:

 • Fakturering, bilagsføring og KID er gratis

 • Det er ingen systemavgift eller andre skjulte kostnader

 • Vi tjener kun penger på ekstratjenester som lønn, fakturasalg og direkte betaling

Bruk et regnskapssystem

Du kan fint føre regnskapet selv, hvis du ønsker det. Mindre foretak gjør ofte mye av regnskapsjobben selv, og får heller hjelp av regnskapsfører med mer kompliserte oppgaver.

Når du skal føre regnskapet anbefales det at du gjør det i et regnskapsprogram og ikke i Excel. I et regnskapsprogram får du god oversikt over økonomien og i skybaserte systemer er det enkelt å føre regnskapet selv.

Det finnes mange ulike regnskapsprogram på det norske markedet som er moderne og nettbasert. Det som skiller ut de beste er pris og brukervennlighet.

Regnskapsprogrammet Centiga er Norges første gratis regnskapsprogram. Her betaler du ingen månedspris eller transaksjonskostnader, og fakturering og regnskap koster ingen ting.

Systemet har et intuitivt grensesnitt og er enkelt å bruke. Centiga er utviklet for at alle skal kunne bruke systemet, også de som ikke har noe særlig erfaring med regnskap fra tidligere.

SE OGSÅ: Hvordan bytte fra annet regnskapsprogram?

For disse stilles det strenge krav til føring av regnskap

Større selskap er som regle regnskapspliktige. Det vil si bedrifter som har over 20 millioner kroner i omsetning, eller antall ansatte som til sammen utgjør mer enn 20 årsverk.

Hvilken type selskapsform du har kan også avgjøre om du er regnskapspliktig. Her er en liste over hvem dette gjelder:

 • Aksjeselskap (AS)
 • Allmennaksjeselskap (ASA)
 • Borettslag
 • Boligbyggelag
 • Stiftelser
 • Utenlandske foretak
 • Statsforetak
 • Verdipapirfond
 • Partrederi
 • Virksomheter som er under tilsyn av Finanstilsynet

Du kan se full liste over regnskapspliktige virksomheter her.

Bokføringsloven

Alle som er bokføringspliktige må føre regnskapet i henhold til bokføringsloven. Dette er altså et sett med retningslinjer for hvordan et regnskap føres riktig.

Det er viktig at de ulike bilagene føres på riktige kontonummer, og at du sender inn nødvendig dokumentasjon til myndighetene.

Bokføringsloven spesifiserer også hva som kreves av et godkjent regnskapsprogram, hvordan kvitteringer og andre bilag skal oppbevares og hvordan korrigeringer i regnskapet kan gjøres.

Regnskapsprogrammet Centiga er et komplett system og godkjent av Bokføringsloven.

Infographic om 5 grunner til å velge Centiga regnskapsprogram og fakturaprogram

Hva må med i et regnskap?

Hovedregelen er at alle inntekter og utgifter bedriften har skal være med i regnskapet. Noen selskaper må også levere andre dokumenter i tillegg.

Som vi har sett ovenfor, har aksjeselskap strengere dokumentasjon- og rapporteringskrav enn enkeltpersonforetak.

For selskap som er både bokføringspliktige og regnskapspliktige må disse regnskapsoppgavene sendes inn til myndighetene i tillegg til selve regnskapet:

 • Skattemelding: Leveres til Skatteetaten innen 31. mai
 • Næringsoppgave: Sendes til Skatteetaten via Altinn innen 31. mai
 • Årsregnskap: Leveres til Regnskapsregisteret innen 31. juli
 • MVA-oppgave: Leveres til Skatteetaten annenhver måned
 • A-melding: Sendes i forbindelse med lønnskjøring for bedrifter med ansatte

Krav til regnskapet

Det finnes flere ulike krav til regnskapet, og de varierer også fra om du er bokføringspliktig eller regnskapspliktig.

Dersom du er bokføringspliktig, må du føre regnskapet i henhold til reglene i bokføringsloven. Det er viktig at du fører de ulike bilagene på riktig kontonummer, og sender inn riktig dokumentasjon til myndighetene innen fristen.

Det er tidkrevende å rydde opp feil i regnskapet, og hvis du sender inn feil informasjon eller ikke overholder de ulike fristene kan du risikere å få store bøter.

Dersom du ikke har mye erfaring med regnskapsføring fra før, eller kjenner til regelverket kan det være lurt å få hjelp av en regnskapsfører – spesielt til de større oppgavene.

Må jeg ha regnskapsfører?

Uansett hvor stort selskapet ditt er så er det ikke lovpålagt å benytte seg av en regnskapsfører. Men for større selskap er det ofte lurt å ha regnskapsfører allikevel.

Store virksomheter har ofte mer kompliserte regnskap, og må også levere årsregnskap og skattemelding. For å være sikker på at regnskapet føres riktig og i henhold til lover og regler kan det lønne seg å bruke en regnskapsfører.

Det er stor forskjell på pris hos de ulike aktørene, så vi anbefaler at du undersøker prisen hos ulike regnskapskontor før du velger leverandør.

Hos Regnskapsklinikken får du tilbud fra flere regnskapskontorer som er ekspert i Centiga. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Finn en regnskapsfører i Centiga her.

Regnskapsfører som hjelper med regnskap i Oslo

Må jeg ha revisor?

En revisor er en ekstern person som foretar en kontroll av regnskapet ditt. Som regel er det kun større selskaper som må benytte revisor.

For aksjeselskap må de som oppfyller disse kravene ha revisor:

 • Har driftsinntekter på mer enn 6 millioner kroner
 • Balansesummen er mindre enn 23 millioner kroner
 • Gjennomsnittlig antall ansatte utgjør til sammen mer enn 10 årsverk

Mindre aksjeselskap trenger som regel ikke å ha revisor, og kan velge bort at regnskapet skal revideres.

De aller fleste enkeltpersonforetak trenger ikke benytte revisor, men for store ENK som er regnskapspliktig er de også revisjonspliktig dersom ett av disse kravene oppfylles:

 • Driftsinntektene er mer enn 6 millioner kroner
 • Balansesummen er mer enn 23 millioner kroner
 • Gjennomsnittlig antall ansatte utgjør mer enn 10 årsverk

Som du ser er det ganske like krav for AS og ENK på om de må ha revisor, men vi gjør obs på at for AS må alle kravene være oppfylt, mens ENK trenger kun å oppfylle et krav for å måtte ha revisor.

Centiga erfaring

Med over 8000 brukere får Centiga 4,6 stjerner av 5 mulige i Google. Det viser at brukerne våre er stort sett veldig fornøyde med systemet.

Grunntjenestene i Centiga er helt gratis, og du betaler ingen transaksjonskostnader. Her betaler du kun for ekstratjenester som du har behov for.

Regnskapsprogrammet brukes av regnskapsførere i hele landet, slik at du alltid kan føle deg trygg på å få hjelp med regnskapet når du trenger det.

Se videoen under om hvordan du enkelt kan bokføre bilag i Centiga:

Regnskap Norge sin prissammenligning

I høst gjorde Regnskap Norge en stor undersøkelse av regnskapsprogrammene på det norske markedet. Her så de på både brukervennlighet og pris.

I undersøkelsen kommer Centiga klart best ut på pris og er det regnskapsprogrammet som er rimeligst. Systemet er hele 90 kroner rimeligere enn neste system på listen.

Centiga scorer også bra på brukervennlighet.

Du kan lese mer om undersøkelsen her.

Har du lyst til å prøve Centiga? Opprett en gratis konto her.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis