Begrepet omsetning brukes ofte når vi snakker om hvor bra en bedrift gjør det eller gjorde det i forrige periode. Mange bedrifter har gjerne et omsetningsmål som de ønsker å nå hver måned eller hvert år.

Omsetning definisjon

Omsetning er alle de samlede inntektene som en bedrift har i løpet av en gitt periode. Inntektene består gjerne av fakturerte varer og tjenester, kontantsalg og andre inntekter. Omsetning gjelder både varer du har fått betalt for, og for varer eller tjenester som du venter på betaling for.

Mange bedrifter har omsetningsmål som de ønsker å nå hver måned eller hvert år.

Dersom du tar betalt for varer eller tjenester med faktura, telles det også som omsetning, men det må det bokføres annerledes i regnskapet siden betalingen ikke skjer samtidig som salget.

Begrepet omsetning brukes ofte når vi snakker om hvor godt en bedrift har gjort det i en tidligere periode.

Litt om Centiga

Centiga er Norges første gratis økonomisystem. Systemet er laget av regnskapsførere som ønsker å demme opp i prispresset på systemsiden av regnskapsbransjen.

Vi skiller oss fra andre fakturasystemer ved at:

  • Fakturering, bilagsføring og KID er gratis

  • Det er ingen systemavgift eller andre skjulte kostnader

  • Vi tjener kun penger på ekstratjenester som lønn, fakturasalg og direkte betaling

Få ditt gratis fakturaprogram

Omsetning vs inntekt

Omsetning er alle pengene bedriften får inn, og kan også kalles salgsinntekter. Dersom du ønsker å finne overskuddet, må du trekke fra alle kostnadene. Overskuddet kan også kalles for profitt.

Det er viktig at du fører omsetningen riktig i regnskapet. Det skal vise omsetningen fratrukket alle kostnader.

Omsetningen skal alltid periodiseres riktig, slik at omsetningen blir tatt med i den riktige perioden.

Inntekter og resultat

Omsetning og driftsresultat er ikke det samme. Omsetning er bedriftens samlede inntekter for en viss periode, mens resultatet finner du ved å trekke bedriftens kostnader fra omsetningen.

Driftsresultat kan også kalles profitt. Virksomhetens profitt kan brukes til for eksempel investeringer, utbytte til eierne, eller inngå som ny kapital for å styrke virksomhetens likviditet.

Infographic om 5 grunner til å velge Centiga regnskapsprogram og fakturaprogram

Periodisering av omsetning

Det er viktig at omsetningen alltid periodiseres korrekt, slik at omsetningen blir tatt med i det riktige regnskapsåret. Altså at alle inntekter for salg føres i den riktige perioden.

For eksempel, kan ikke salg på tampen av forrige periode regnes med som en del av omsetningen for den gjeldende.

Ofte bokføres en virksomhets omsetning gjennom fire forskjellige posteringer. Først blir omsetningskontoen kreditert, og kunden blir debitert. Når alle innbetalinger er mottatt, kan kundene krediteres og bankkontoen debiteres.

I Centiga kan du enkelt føre regnskapet helt gratis

Omsetning MVA

I utgangspunktet er alle bedrifter MVA-pliktige, men det kommer an på omsetningen. Dersom du har over 50.000, – i omsetning i løpet av en tolvmånedersperiode er du MVA-pliktig. Altså skal du legge til MVA på den fakturaen som gjør at omsetningen passerer 50.000, – og alle påfølgende fakturaer.

Du må være registrert i MVA-registeret før du kan legge til MVA. Dersom du ikke er registrert når omsetningsgrensen passeres, kan du sende opprinnelig faktura utren MVA.

Les også: Hva er merverdigavgift og hvrdan fungerer det

Se hvordan du enkelt kan bokføre i Centiga:

Få ditt gratis regnskapsprogram

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis