Periodisering definisjon

Periodisering vil si å tidsavgrense noe. Inntekter og kostnader skal du føre på den perioden det oppstår og har hatt nyttevirkningen for bedriften.

Utrykket periodisering stammer tidligere fra skatterettene hvor det ble benyttet for å synliggjøre hvilket inntektsår inntekten skal beskattes eller en kostnad fradragsføres.

Ønsker du mer info om periodisering? Link til side om periodisering i Store Norske Leksikon

Periodisering eksempel

Periodisering handler om å bokføre kostnader og inntekter på det tidspunktet de oppsto (regnskapsmessig periode). Dette sørger for at dine regnskapsrapporter danner et korrekt bilde av den økonomiske utviklingen i bedriften.

Les mer om hvordan du bokfører i praksis her

Eksempelvis blir det feil å bokføre en tre-månedlig faktura for husleie i perioden du mottok fakturaen. Isteden er det mer riktig å periodisere kostnaden over periodene den gjelder.

Det samme gjelder for inntekter. Dersom du har jobbet over tre måneder, hvor faktura ble sendt ut etter at oppdraget var ferdig, skal fakturaen periodiseres utover månedene tjenesten ble utført.

Tips: Snakk gjerne med en regnskapsfører om du lurer på reglene rundt periodisering. Eller ta i bruk vår regnskapsassistent som du finner i Centiga – Norges første gratis regnskapsprogram – sin markedsplass.

Periodisering lønnskostnader

Når man mottar etterskuddsvis betaling av lønn, er det vanlig å periodisere lønnen på riktig periode. På samme måte som ved tidfesting av andre kostnader, handler det om å flytte kostnad på rett periode i forhold til når kostnaden oppsto eller ble utført.

SETT DENNE? Centiga lanserer Norges rimeligste lønnssystem

Unngå disse tabbene…

Sammenstillingsprinsippet er et prinsipp som er viktig å forholde seg til når man skal periodisere. Som forklart over handler periodisering om å bokføre kostnader og inntekter på det tidspunktet de oppstod. Men merk deg at ihht. sammenstillingsprinsippet gir dette ikke deg rett til å føre fakturaen med avgiftsmessig fradrag for den perioden som kostnaden tilhører.

Bokføringsloven sier at kostnader inntekter skal bokføres i den perioden de er mottatt selv om de skal resultatføres i en annen periode.

Sett deg inn i gjeldende lover og regler angående bokføring og periodisering. Eller benytt deg av en av våre partnere på regnskap som du finner her.

Hvorfor periodisere?

Om du ikke periodiserer eget regnskap vil det ikke ha like stor nytteverdi for deg. Det vil hjelpe deg å ha kontroll på om du betaler for mye eller for lite skatt. For mindre bedrifter er periodisering en enkel sak, og det er ofte få utgifter som man trenger å periodisere. For anbefaling om du er et mindre selskap er at dette minst blir utført en gang i året.

Tips: I regnskapsprogrammet Centiga er det helt gratis å føre regnskap og sende faktura. Systemet er enkelt og perfekt for små og mellomstore bedrifter. Klikk her for å opprette din gratis konto.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis