Når skal A-meldingen sendes inn?

Skatteetatens frist for når man skal levere A-meldingen er den 5. hver måned. Dersom den 5. i måneden faller i en helg eller helligdag, utsettes fristen til førstkommende virkedag.

A-meldingen leveres via Altinn, enten direkte i Altinn eller i lønnssystemet.

I Centiga Lønn leverer du A-meldingen på få minutter ved å følge disse tre stegene:

  1. Legg inn ansattinformasjon og lønnstype
  2. Systemet hjelper deg å sende inn A-melding og lønnsslipper
  3. Lønnen betales og skatt overføres til skattetrekkskonto.

TIPS: Oversikt på frister og oppgaver knyttet til regnskap finner du på Skatteetatens nettsider.

Hva rapporterer vi med A-meldingen?

I A-meldingen er det et sett med faste oppgaver som blir rapportert til skatteetaten månedlig. Dette ble tidligere løst manuelt fra norske lønnssystem. Og A-melding har effektivisert norsk næringsliv og fjernet administrative og manuelle arbeidsoppgaver.

I Centiga sendes A-melding inn automatisk. Mer informasjon om Altinn i Centiga finner du her.

A-meldingen er noe du som arbeidsgiver sender inn til NAV, SSB og skatteetaten og den skal inneholde følgende informasjon.

  • Forskuddstrekk
  • Ansattes inntekt
  • Arbeidsforhold
  • Arbeidsgiveravgift
  • Finnansskatt til virksomheten

Ønsker du et enkelt og rimelige lønnssystem? Kom i gang med Centiga helt gratis.

Hvem skal sende inn A-melding?

Som næringsdrivende er du ansvarlig for all rapportering for eget selskap. A-melding lar seg enkelt sende inn via Centiga Lønn når du har kjørt lønn i ditt selskap. Det koster 99 kr/mnd.

Vi ser at mange av våre kunder ønsker et samarbeid med en regnskapsfører og det er ofte naturlig at regnskapsfører håndterer innsending av A-melding.

Du som næringsdrivende står fritt til å velge dette selv, men vår anbefaling er et tett og godt samarbeid med en regnskapsfører som jobber i Centiga.

Alle næringsdrivende som utbetaler lønn, pensjon, og eventuelt andre ytelser er pliktig til å sende inn A-meldingen. Dette er gjeldende selv om det ikke utbetales lønn for en enkelt periode. Enkeltpersonforetak hvor det ikke er ansatte trenger ikke å sende inn A-melding.

Link til oversikt over regnskapsførere i Centiga

Ønsker du å komme i gang med et gratis faktura- og regnskapsprogram med en rimelig lønnsmodul? Les mer om Centiga her.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis