Obligatorisk tjenestepensjon er en pensjonssparing der arbeidsgiver sparer pensjon på vegne av de ansatte. Minstesatsen er 2 prosent av årslønnen til den ansatte.

Dersom arbeidsgiver ikke setter av riktig OTP for sine ansatte risikerer bedriften å få en kjemperegning. Her forteller vi litt om ordningen, og hvilke tiltak du kan iverksette for å sikre at bedriften følger gjeldende lover og regler.

Driver du bedrift? Prøv økonomisystemet Centiga. Her kan du sende faktura og føre regnskap helt gratis. Lønn og pensjon ordnes på få minutter i lønnsmodulen.

OTP-pensjon

OTP blir finansiert ved at arbeidsgiver setter av en avtalt del av lønn til sparing.

Pengene blir satt inn på en konto med den ansattes navn hos et pensjonsselskap og det kan ikke trekkes penger ut av kontoen før etter fylte 62 år. Når ansatte bytter jobb, får de med seg et pensjonskapitalbevis som dokumentasjon på OTP-sparingen.

Kom i gang med pensjonssparing i Centigas lønnsmodul →

OTP prosent?

Dersom du er næringsdrivende og skal opprette en OTP-avtale, kan det være greit å vite hvor mye det koster.

Som arbeidsgiver må du betale inn minst to prosent av den ansattes lønn mellom 1G og 12G. Noen arbeidsgivere sparer også mer pensjon enn minstekravet. Dette kan virke positivt når du søker nye ansatte, i tillegg gir innskuddene skattefradrag.

Når det gjelder prosentsats av OTP er det stor forskjell på fastlønnede og timelønnede. For ansatte med fastlønn skal ikke feriepenger legges til, mens for ansatte med timelønn skal feriepengeavsetning legges til.

Enkel pensjonssparing for små bedrifter

De aller fleste norske bedrifter med ansatte skal spare pensjon for de ansatte.

Hvilken pensjonsleverandør du velger å benytte er helt opp til deg. I mange økonomisystemer kan du bestille pensjon for de ansatte når du kan kjøre lønn.

I samarbeid med Duvi Pensjon, åpner vårt gratis regnskapsprogram for at du kan inngå en avtale om pensjon når du kjører lønn. Da vil pensjon automatisk beregnes og spart for dine ansatte.

Les mer om Centiga

OTP regler

I OTP-loven presenteres føringene for hvem som må spare OTP. Dersom virksomheten faller innenfor et av disse områdene, må arbeidsgiver opprette OTP:

  1. Virksomheten har minst to ansatte som begge har en stilling og lønn som utgjør mer enn 75 prosent av full stilling.
  2. Det er minst en ansatt som ikke har eierinteresse i selskapet, og som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.
  3. De ansatte har arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, som til sammen utgjør arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

OTP kalkulator

For å regne ut pensjonen tar du brutto årslønn og ganger med minst 2 prosent.

Slik regner du ut pensjonsgrunnlaget for en ansatt med 500.000 kr i inntekt:

Årslønn: 500.000 kroner

X 0,02

= 10.000

Sum årlig pensjon er da 10.000 kr.

Pensjonsordninger

Innskuddspensjon

Innskuddspensjon er den vanligste formen for pensjonssparing.

Dersom du har en innskuddsbasert pensjonsordning, så blir en prosentsats av månedslønnen til de ansatte satt av til sparing. Dette gir god forutsigbarhet for arbeidsgiver og arbeidstaker får en enkel og god oversikt over pensjonen.

Ytelsespensjon

Ytelsespensjon har et fastsatt nivå på samlet pensjon.

Det vil si at en ansatt for eksempel kan få 65 prosent av lønnen hen tjente når hen slutter. Summen som blir satt av til den ansattes pensjon vil variere fra hvert innskudd, og øker i forhold til den ansattes lønnsutvikling.

Hybridpensjon

Hybridpensjon er en mellomting av innskuddspensjon og ytelsespensjon, og er den nyeste formen for pensjon.

Med hybrid pensjon setter arbeidsgiver av en fast prosentsats av den ansattes lønn til pensjon, slik som med innskuddspensjon. Prosentsatsen er den samme for alle ansatte og det gir de ansatte garanti for å ikke få negativ avkastning.

Det som skiller hybridpensjon fra innskuddspensjon, er at her kan du regulere pensjonskapitalen hvert år i forhold til lønnsveksten.

Konsekvenser ved feil pensjon

Hvis man sparer feil pensjon for de ansatte, kan det få sure konsekvenser.

Først og fremst kan feil i pensjonssparingen føre til at virksomheten sparer for mye pensjon.

Pensjonsselskapet Duvi peker blant annet på et tilfelle hvor en bedrift over mange år hadde spart 6,5 millioner kroner i for mye pensjon for en ansatt. Dette er penger som ellers kunne blitt brukt på investeringer i virksomheten.

Feil pensjonssparing kan også føre til store merkostnader.

For eksempel kan for lite penger inn på pensjonskontoen få enorme konsekvenser om ansatte blir uføre. Da vil premien som er blitt betalt på den obligatoriske forsikringen bli for liten, og bedriften må betale en sur regning.

OTP i Centiga

Regnskapssystemet Centiga forenkler prosessen med å spare pensjon for abeidsgivere. Her blir lønnsdata automatisk sendt til pensjonsselskapet, slik at du kan føle deg trygg på at pensjon betales korrekt og i tide.

Centiga sørger også for at du rapporterer pensjon på riktig måte i A-meldingen. Dette skjer automatisk når du kjører lønn i systemet.

Her er en video som viser hvordan du kjører lønn i Centiga:

Lyst til å prøve et gratis regnskapsprogram? Kom i gang med Cenitga

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis