Lønnsslipper, A-melding, skattekort, og regnskapsføring – det er mange mulige skjær i sjøen når man skal gjennomføre en lønnsutbetaling.

Her forteller vi hva en lønnsutbetaling er, og hvordan du kjører lønn på en enkel måte.

Trenger du et lønnsprogram? Prøv Tritt sitt superenkle lønnssystem på mobil eller PC. Første lønn er gratis!

Hva er en lønnsutbetaling?

Lønnsutbetaling er aktiviteter knyttet til det å betale lønn – godtgjøring for utført arbeid.

Majoriteten av norske lønnsmottakere får utbetalt lønn én gang i måneden – som regel etterskuddsvis. Utbetalingstidspunkt skal stå i arbeidsavtalen.

Når en arbeidsgiver kjører lønn, skal den gjøre følgende:

 • Betale lønn og overføre penger til skattetrekkskonto
 • Registrere lønnsutbetalingen i regnskapet
 • Sende inn A-melding
 • Distribuere lønnsslipper

Uten gode systemer er dette en tidkrevende prosess – hvilket lønnssystem du bør bruke, kommer vi til litt lengere ned i teksten.

Lønn for enkeltmannsforetak

Dersom du driver et enkeltmannsforetak uten ansatte, trenger du ikke betale lønn på samme måte som i andre bedrifter.

Innehavere av enkeltpersonforetak kan disponere overskuddet slik dem selv ønsker til privat forbruk, men må sette av penger til skatter og avgifter.

Les mer om regnskap for enkeltmannsforetak her

Hvordan opprette en lønnsutbetaling?

Den enkleste og mest effektive måten å utbetale lønn, er ved å bruke et regnskapsprogram med lønnsmodul.

Les mer om Tritt sitt lønnssystem.

For å opprette en lønnsutbetaling gjør du følgende:

 1. Logg deg inn i systemet
 2. Opprett ansatte i Lønn → Ansatte
 3. Trykk på «opprett lønn» under fanen «lønn»
 4. Kontroller lønnsslippene og trykk på «Kjør lønn»
 5. Voila! Tritt vil nå levere a-melding og sende ut lønnsslipper.

I denne videoen viser vi hvordan man gjør en lønnskjøring:

Dette sier arbeidsmiljøloven om lønn

Arbeidsmiljøloven legger en rekke føringer for lønn i Norge. Blant annet sier loven følgende:

 • Arbeidstaker har rett på en lønnsslipp som viser beregningen for lønn
 • Lønn skal betales minst 2 ganger i måneden om annet ikke er bestemt i arbeidskontrakten
 • Utleide arbeidstakere skal ha samme vilkår som ansatte hos innleier
 • Trekk i lønn kan ikke gjennomføres – med få unntak som hjemmel i lov, egenandel til tjenestepensjon, hjemme i skriftlig avtale, eller om det i tariffavtale er fastsatt regler om trekk for fagforeningskontingent
 • Kvinner har rett på inntil 1 time ammefri med lønn i barnets første leveår

Når skal lønn være på konto?

Lønnen skal være på konto innen avtalt lønningsdag.

Dersom lønningsdagen faller utenom arbeidsdag, utbetales normalt lønnen siste virkedag før dette.

Les også: Hva er lønnskjøring?

Klar til første lønnskjøring? Opprett en konto i Tritt sitt superenkle lønnssystem. Prøv gratis her.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis