Du har startet et aksjeselskap og skal betale lønn for første gang – skremmende?

Mange tror at lønn er vanskelig – og det er det ofte – men med et enkelt lønnssystem blir lønnskjøringen lekende enkel.

Her forteller vi det viktigste du trenger å vite om lønn i 2022.

Hva er lønnskjøring?

Lønnskjøring er prosessen knyttet til å rapportere, regnskapsfører og betale lønn til ansatte.

De fleste bedriftene som kjører lønn i Norge er aksjeselskaper og enkeltpersonforetak med ansatte.

Her forteller vi hvilke krav som stilles til en lønnskjøring og hvordan du betaler lønn på en rask og effektiv måte.

TIPS! I Tritt sitt lønnssystem får du hjelp med lønnskjøring fra A til Å. Her klikker du deg gjennom en trinnvis veileder som hjelper deg med bokføring, betaling, rapportering og utsendelse av lønnsslipper fra 39 kr/mnd. Prøv Tritt gratis.

Krav til lønnskjøring

Arbeidsmiljøloven stiller et sett med strenge krav som legger føringene for hvordan man skal kjøre lønn i Norge. I en lønnskjøring må man blant annet:

 • Hente skattekort: Hente ut opplysninger om hvor mye skatt som skal trekkes av lønnen til de ansatte.
 • Lage og sende lønnsslipper: Utstede en skriftlig oppgave som vier beregningsmåten for lønnen den ansatte har mottatt.
 • Bokføre lønn: Forskuddstrekk, skyldig lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift – det er mange transaksjoner som skal registreres i regnskapet.
 • Levere A-melding: Lønnsinformasjon som inntekt, arbeidsforhold, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal rapporteres til myndighetene i form av en A-melding.
 • Betale lønn: Overføre penger til de ansatte og registrere betalingen i regnskapet.

Majoriteten av norske bedrifter bruker lønnsmodulen i regnskapsprogrammet sitt til å gjøre dette.

Se hvor enkelt det er å betale lønn i Tritt sitt lønnssystem:

Prøv lønn gratis →

Hvordan kjøre lønn?

For å kjøre lønn til ansatte trenger du et lønnssystem. Vi anbefaler at du bruker Centiga. Det er et komplett økonomisystem på nett, hvor du kan sende fakturaer, kjøre lønn og føre regnskap for kun 99 kr/mnd.

I Centiga kan alle oppgaver gjøres automatisk ved lønnskjøring: Regnskapsføring, betaling, innrapportering og utsendelse av lønnsslipper.

For å kjøre lønn i Centiga gjør du følgende:

 1. Koble lønnssystemet til Altinn, slik at du kan sende inn A-melding direkte fra systemet.
 2. Skru på bankintegrasjonen, slik at lønnen kan betales direkte fra løsningen (valgfritt).
 3. Sett opp lønnsinnstillinger på riktig måte. Se hvordan her.
 4. Legg inn bedriftens ansatte, slik at alle får lønn og lønnsslipper.
 5. Kjør din første lønn! Se hvordan i denne videoen.

Skattetrekk

Som arbeidsgiver er det ditt ansvar å trekke skatt av de ansattes lønn. Dette er informasjon som man finner i skattekortet til hver enkelt ansatt.

Pengene skal overføres til en skattetrekkskonto i banken. Hver annen måned skal midler fra denne overføres til myndighetene.

I Centiga betaler du terminoppgjør under Rapporter → Alle Rapporter → Terminoppgjør Skatt & AGA

Feriepenger

Det skal også beregnes og settes av penger til feriepenger. Feriepengene skal utgjøre 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget for ansatte under 60 år.

For arbeidstakere over 60 år er feriepengesatsen 12,5 prosent.

Ønsker du hjelp med å kjøre lønn? Finn en regnskapsfører som bruker Centiga

Arbeidsgiveravgift

Hver annen måned skal bedriften også betale arbeidsgiveravgift.

Arbeidsgiveravgiften styres av hvor i landet bedriften holder til.

I Oslo (Sone 1) er satsen 14,1 prosent av lønn og feriepenger, mens den i Troms og Finmark (Sone 5) er 0 % frem til fribeløpet på 500.000 kroner er brukt opp.

Sjekk arbeidsgiveravgiften i din kommune her

Hva skal stå på lønnsslippen?

Lønnsslippen sendes pr. epost eller deles ut i papirform. Dette skal være med i lønnsslippen:

 1. Dato for lønnsutbetaling
 2. Arbeidstakerens navn
 3. Ansattnummer
 4. Feriepenger opptjent hittil i år
 5. Perioden lønnsutbetalingen gjelder
 6. Skattegrunnlag
 7. Skattetrekk
 8. Pensjon
 9. Fordelsbeskatning
 10. Årslønn
 11. Netto beløp

Lønnsmodulen i regnskapsprogrammet ditt sørger normalt for at dette blir riktig. Vi anbefaler lønnsmodulen i Centiga.

Kjør lønn selv eller med regnskapsfører

Hvis du driver et aksjeselskap eller et enkeltpersonforetak med ansatte, kan du vurdere å bruke en regnskapsfører til å hjelpe deg med regnskap, rapportering og lønn.

En regnskapsfører hjelper deg å frigjøre tid til egen virksomhet, samtidig som den sørger for at tallene du sender til myndighetene er korrekte – noe som reduserer risikoprofilen i selskapet.

Finn en regnskapsfører her

Vil du kjøre lønn Tritt? Kjør første lønn gratis.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis