Avstemming av regnskapet må du gjøre dersom du fører regnskap. Det betyr at du sjekker tallene i regnskapet opp mot underliggende dokumentasjon. Her forklarer vi hvorfor du må avstemme regnskapet og hvordan du gjør det.

Avstemming

Å avstemme regnskapet er en av de vanligste måtene å kvalitetssikre regnskapet på. Da sammenligner du tallene i regnskapet med andre rapporter og sikrer at de samsvarer.

Du er pliktig til å avstemme vesentlige deler i regnskapet. Det innebærer som regel bankavstemming, momsavstemming, kundereskonto og leverandøreskonto.

Det anbefales at avstemming av regnskapet skjer løpende. Men du må minst avstemme en gang per regnskapsår. Dersom du er MVA-pliktig og rapporterer MVA terminvis, skal du også avstemme regnskapet hver termin.

Les mer om hva MVA er og hvordan det fungerer her 

Litt om Centiga

Centiga er Norges første gratis økonomisystem. Systemet er laget av regnskapsførere som ønsker å demme opp i prispresset på systemsiden av regnskapsbransjen.

Vi skiller oss fra andre regnskapssystemer ved at:

  • Fakturering, bilagsføring og KID er gratis

  • Det er ingen systemavgift eller andre skjulte kostnader

  • Vi tjener kun penger på ekstratjenester som lønn, fakturasalg og direkte betaling

Kom i gang

Hvorfor avstemme?

Når virksomheter skal utarbeide årsregnskap eller skattemelding er det viktig at regnskapstallene er riktige. Dette kan virksomheten sjekke ved å avstemme regnskapet.

Det er viktig at regnskapstallene er fullstendige, reelle og nøyaktige. Det betyr at alt som skal være med faktisk er med i regnskapet, at det ikke er med noe i regnskapet som ikke skal være med, og at tallene er korrekte.

Hvordan avstemme?

Her forklarer vi enkelt hvordan du avstemmer regnskapet steg for steg:

  1. Når du skal avstemme regnskapet henter du ut tall fra en viss periode i regnskapet. Du må også hente ut utskrifter fra underliggende dokumentasjon fra samme periode.
  1. Deretter sammenligner du de to utskriftene opp mot hverandre, og ser om de samstemmer eller om det er noe som mangler.
  1. Dersom regnskapet er feil må feilen rettes opp i, og da måp du oppdatere avstemmingen. Dersom regnskapet er korrekt forklares avviket i avstemmingen.
  1. Det er viktig at du dokumenterer avstemmingen og oppbevarer den som en del av regnskapsmaterialet til virksomheten, på samme måte som bilagene.
5 grunner til å velge Centiga

Bankavstemming

Ofte starter virksomheter gjerne med bankavstemming når de skal avstemme regnskapet siden banken er den mest sentrale kontoen i de fleste virksomheter.

Bankavstemming er å sjekke transaksjoner inn og ut av bankkontoen opp mot det som er bokført på bankkontoen i regnskapet.

For å sikre kvaliteten på hele regnskapet er bankavstemming en viktig del. Dersom det er mangler eller feil i regnskapet, er det sannsynlig at disse kommer frem i bankavstemmingen.

Avstemning på nett

Du kan enkelt avstemme regnskapet selv. Det finnes ulike løsninger på nett og i skyen som gjør det enda enklere og mer effektivt å avstemme regnskapet.

Dersom du velger avstemming i skyen vil økonomisystemet ditt automatisk hente de nødvendige dataene fra regnskapet. I tillegg vil du ha alt på en plass, der all dokumentasjon samles i systemet.

Les også: Regnskapsprogram for borettslag

Se hvordan du enkelt kan bokføre bilag gratis i Centiga her

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis