Varetelling definisjon

Alle norske bedrifter med varelager skal gjennomføre varetelling ved årsslutt. Det innebærer at man dokumenterer hvilke varer virksomheten har på lager, mengden av de ulike varegruppene, og verdien av varelageret.

Årsaken til at man må gjennomføre en varetelling er at eventuelle endringer i varelageret vil påvirke bedriftens resultat. Det er verdien på varene du skal selge videre som skal med i varetellingen. Verdien av varelageret beregnes ved å gange antall enheter av hver varegruppe med innkjøpsprisen.

Er varetalling obligatorisk?

Ja. Alle regnskapspliktige bedrifter må gjennomføre en varetelling ved årsslutt. Dette er nødvendig for at regnskapet skal kunne ferdigstilles. Tidspunkt for varetellingen bør være så nære regnskapsmessig årsslutt som mulig, slik at regnskapet blir korrekt.

LES OGSÅ: Hva er kassekreditt?

3 tips til rask varetelling

  1. Planlegg varetelling i god tid. Sørg for at lokalene er ryddig og at du på forhånd har utarbeidet en liste over alle varetypene virksomheten har og som skal telles.
  2. Utarbeid en telleinstruks. Den bør fortelle hvem som skal telle hva, hvordan tellingen gjennomføres, og hvordan man behandler ukurante varer (varer som ikke kan selges). Ukurante varer må kastet før man kan få fradrag på dem.
  3. Bruk en man for varetellingsskjema. Vi anbefaler Altinns varetellingsliste. Den finner du her. Den hjelper deg å møte myndighetenes krav til dokumentasjon og beregninger.

Varetellingsskjema

Ut av bokføringsloven kommer det frem at det er fire viktige punkter som må dokumenteres i en varetelling. Det er:

  1. Varens art eller artikkelnummer
  2. Antall varer på lager
  3. Verdi for de ulike varene
  4. Totalverdi av de spesifiserte varene.

Regnskapsmessig verdi av varene, tilsvarer laveste verdi av anskaffelseskost (hva du kjøpte varen for) og markedsverdi, mens skattemessig er det samme som anskaffelseskost.

Link til mal for varetellingsskjema i Altinn

Varetelling bokføring

Det er relativt enkelt å bokføre varetelling. Slik gjør du det:

Bokføre økning i varelager

Hvis det er bedriftens første regnskapsår, eller verdien på varelageret er gått opp mot fjoråret, skal økningen inntektsføres i regnskapet.

Dersom du eksempelvis driver restaurant og varelageret har gått opp føres beløpet DEBET 1460 Innkjøpte varer for videresalg og KREDIT 4390 Beholdningsendring.

Bokføre reduksjon i varelager

Ved reduksjon i varelagerverdien, skal nedgangen kostnadsføres. Beløpet bokføres DEBET 4390 Beholdningsendring og KREDIT 1460 Innkjøpte varer for videresalg.

Varetellingslisten skal ligge vedlagt som dokumentasjon.

I Centiga (Norges første gratis regnskapsprogram) gjøres dette under Regnskap → Bokføring → Symbol for opplastning.

Hvordan påvirker varelager resultatet?

Verdien av varelageret skal i hovedsak tilsvare hva man har kjøpt varene for. Men, når varer et utgått på dato, eller falt i verdi må verdiene nedskrives, som vil ha en negativ effekt på resultatet.

Merk at det skattemessig ikke er tillat å nedskrive varelageret før varen er kastet eller solgt. Differansen mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi justeres normalt mot balansekonto Utsatt skatt eller Utsatt skattefordel.

Feil i varetelling som påvirker resultatet

Dersom varelageret registreres som mindre enn det i realiteten er, kan det ha en negativ effekt på resultatet i bedriften. Det skyldes at bedriften da vil ha mindre varer på lager enn hva den har kostnadsført i varekostnader.

Feil kan også bidra til at resultatet blir høyere enn det egentlig skulle ha vært. Det kan for eksempel skje når man teller varer som allerede er solgt.

Tips: I regnskapsprogrammet Centiga er det helt gratis å føre regnskap og sende faktura. Systemet er enkelt og perfekt for små og mellomstore bedrifter. Klikk her for å opprette din gratis konto.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis