Driftsmidler er ressursene en bedrift trenger for å produsere varene eller tjenestene som den skal selge. Dette kan være alt fra datautstyr og kontorrekvisita til bil og større maskiner på fabrikker.

Et lite tips: Før regnskapet ditt i et  gratis økonomisystem.

Varige driftsmidler

Ifølge regnskapsloven er et varig driftsmiddel definert som eiendeler til varig eie eller bruk i mer enn tre år og koste over 15.000 kroner. Dette er fysiske eiendeler som bil, maskiner, eiendom og inventar.

Dersom driftsmiddelet er varig og betydelig skal du aktivere det i balansen, og ikke kostnadsføre det direkte på en kostnadskonto.

En fin huskeregel her er at alt som koster under 15.000 kroner kan føres direkte på en kostnadskonto, mens det du kjøper til over 15.000 kroner kan føres i balansen dersom det vil vare i mer enn tre år.

Les også: Hva er driftsmidler?

Litt om Centiga

Centiga er Norges første gratis økonomisystem. Her lager over 5.500 Norske bedrifter fakturaer. Kundene gir oss 4,7 av 5 mulige stjerner i Google.

Vi skiller oss fra andre fakturasystemer ved at:

  • Fakturering, bilagsføring og KID er gratis

  • Det er ingen systemavgift eller andre skjulte kostnader

  • Vi tjener kun penger på ekstratjenester som lønn, fakturasalg og direkte betaling

Anleggsmiddel

Driftsmidler kan også bli kalt anleggsmidler. Anleggsmidler er også eiendeler som et selskap eier og som skal brukes til varig bruk, og som skal gi virksomheten profitt.

Det er ikke et krav at anleggsmidlene skal vare evig, men de skal kunne vare i mer enn tre år. Elektronikk og maskiner må ofte oppgraderes og derfor byttes ut over tid.

Driftsmidler vil først legges i balansen som en eiendel, men over tid vil verdien av noen driftsmidler reduseres. Som for eksempel verdien av en bil. Dette må også komme frem i regnskapet, og du må derfor avskrive produktet.

Varige driftsmidler konto

Alle eiendeler bokføres med positiv verdi på kontoklasse 1, mens gjeld føres med negativ verdi på kontoklasse 2.

Varige driftsmidler skal dermed bokføres på en konto som begynner på 1 i regnskapet. Det er viktig å huske på at du må føre minus på leverandøren du kjøper varen fra.

For eksempel, dersom du kjøper en bil kan den føres pluss på konto 1200 og minus på leverandøren du kjøper den fra.

Etter at du har bokført kjøpet på en eiendelskonto i regnskapet, er det viktig at du husker å avskrive den også.

Du kan enten avskrive som saldoavskrivning eller lineær avskrivning. Enkeltpersonforetak som bruker Næringsoppgave 1 må bruke saldoavskrivning.

I Centiga kan du bokføre og avskrive helt gratis.

Infographic om kundefordring

Avskrive driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives ofte over 3-10 år, avhengig av produktets forventede levetid. Dersom du bruker saldoavskrivning, er satsen 20 prosent.

Den vanligste måten å avskrive på er å bruke saldoavskrivning siden den uansett må brukes i ligningspapirene.

For å avskrive driftsmidler i Centiga kan du følge disse stegene:

  • Trykk på Regnskap → Bokføring
  • Velg «Manuelt Bilag» og før bilaget med dato 31.12
  • Avskrivningen føres DEBET 6015 Avskrivning på maskiner og KREDIT 1230

Bokføre i Centiga

I Centiga kan du enkelt bokføre driftsmidlene dine helt gratis.

Når du lager en faktura i Centiga blir den automatisk bokført i regnskapet som en inntekt når fakturaen registreres som betalt.

Slik bokfører du i Centiga:

  1. Gå til Regnskap → Bokføring i toppmenyen
  2. Fyll inn nødvendig informasjon
  3. Trykk på Bokfør, og så enkelt er det!

Du kan også bokføre manuelt. Da går du til Bokføling → Manuelt bilag.

Se hjelpevideoen under om hvordan du raskt og enkelt bokfører bilag i Centiga helt gratis:

Kom i gang med bokføring →

Har du lyst til å prøve et gratis regnskapsprogram? Kom i gang med Centiga.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis