Varelager, betalingsmidler og verdipapirer kan være omløpsmidler. Dette er eiendeler som ikke er ment å vare evig.

Et lite tips: Før regnskapet ditt i et  gratis økonomisystem.

Omløpsmidler definisjon

Omløpsmidler er en eiendel som ikke er til varig eie eller bruk, men i stedet kortsiktige midler, som for eksempel kundefordringer, varelager eller ulike typer betalingsmidler.

Man regner omløpsmidler for å være en virksomhet sine kortsiktige eiendeler og de vil bli erstattet med nye omløpsmidler i løpet av relativt kort tid.

Man sier ofte at omløpsmidler er eiendeler som har en levetid på ett år før verdien av midlene er erstattet gjennom salg. For eksempel et varelager, i løpet av ett år er varene på lageret solgt, og må fylles på med nye varer for å kunne selge mer.

Omløpsmidler eksempel

Omløpsmidler kan være:

  • Varelager
  • Kundefordringer
  • Verdipapirer
  • Ulike typer betalingsmidler

Litt om Centiga

Centiga er Norges første gratis økonomisystem. Her lager over 5.500 Norske bedrifter fakturaer. Kundene gir oss 4,7 av 5 mulige stjerner i Google.

Vi skiller oss fra andre fakturasystemer ved at:

  • Fakturering, bilagsføring og KID er gratis

  • Det er ingen systemavgift eller andre skjulte kostnader

  • Vi tjener kun penger på ekstratjenester som lønn, fakturasalg og direkte betaling

Likviditet

Omløpsmidler er ofte en god kilde til likviditet, fordi de fort kan gjøres om til kontanter.

Driftsmidler på den andre siden, kan gi verdi og avkastning til bedriften, men anses ikke nødvendigvis for å være like likvide. Det er fordi det tar lenger tid å selge driftsmidler og det er større investeringer som kan bidra til avkastning over tid.

Les mer om driftsmidler her.

Likviditetsgrad 1 er forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. For å regne ut likviditetsgrad 1 tar du Omløpsmidler delt på Kortsiktig gjeld. Dersom forholdet er høyere enn 2,0 har virksomheten god likviditet. Da har bedriften tilstrekkelige midler til å kjøpe varer og betale regningene sine.

Infographic om kundefordring

Omløpsmidler formel

Omløpsmidler vurderer etter faktisk verdi og anskaffelseskost. De skal derfor vurderes til den laveste av de verdiene den kan settes lik. Dersom disse midlene blir mer verdt, kan de ikke skrives opp i verdi.

I noen tilfeller der omløpsmidlene vurderes for å ha høyere verdi fordi de blir produsert over lenger tid som gjør at varen blir mer verdt, kan omløpsmidlene gis høyere verdi.

Siden omløpsmidler regnes som eiendeler skal det bokføres på eiendelskonto i regnskapet. Du må da registrere hva som kommer inn i bedriften av verdier og hva som går ut.

Dersom du kjøper en kortsiktig eiendel, som et omløpsmiddel kan det føres slik:

+ Varekjøp 4000

– Leverandørgjeld

Etter den er betalt blir det da:

+ Leverandørgjeld

– Bankkonto 1920

Da har du bokført kjøpet og du har balanse i regnskapet.

I Centiga kan du enkelt bokføre inntektene og kostnadene dine, helt gratis. når du lager en faktura i Centiga blir den automatisk bokført i regnskapet som en inntekt når far fakturaen blir registrert som betalt.

Se videoen under om hvordan du kan bokføre bilag på kun 2 minutter i Centiga:

Kom i gang med bokføring →

Regnskapsloven

Ifølge regnskapsloven skal elle eiendeler sorteres under overskriftene omløpsmidler og anleggsmidler i en virksomhets årsbalanse.

Det er derfor viktig at du bokfører alle bilagene dine. Vi anbefaler å bruke et gratis faktura- og regnskapsprogram til dette.

Bokfør gratis i Centiga nå → 

Har du lyst til å prøve et gratis regnskapsprogram? Kom i gang med Centiga.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis