Driftsinntektene skal stå øverst i resultatrapporten i regnskapet, og kalles derfor ofte for topplinjen. Finansielle- og ekstraordinære inntekter regnes ikke som driftsinntekter.

Driftsinntekter definisjon

Driftsinntekter er inntektene en bedrift har fra driften av selskapet, som for eksempel salg av varer og tjenester, og andre inntekter.

Driftsinntektene utgjør omsetningen for en gitt periode. Disse skal kunne dekke bedriftens driftskostnader. Dersom du tar driftsinntekter minus driftskostnader så får du driftsresultatet til bedriften.

Inntekter som ikke regnes som driftsinntekter er finansielle inntekter som renter, aksjer i datterselskap og lignende. Ekstraordinære kostnader, altså inntekter som stammer fra selskapets salgsaktiviteter telles heller ikke som driftsinntekter.

Siden driftsinntektene som regel står på den øverste linjen i en resultatrapport fra regnskapet, kalles det ofte for topplinjen.

Når vi snakker om driftsinntekter, snakker vi vanligvis om bruttoinntekt. Bruttoinntekt er altså inntekt før skatt og eventuelle fradrag.

For å ha full kontroll over driftsinntekter, kan det være lurt å føre regnskapet i Centiga. Her kan du føre regnskap og sende et ubegrenset antall faktura helt kostnadsfritt.

Litt om Centiga

Centiga er Norges første gratis økonomisystem. Her lager over 5.500 Norske bedrifter fakturaer. Kundene gir oss 4,7 av 5 mulige stjerner i Google.

Vi skiller oss fra andre fakturasystemer ved at:

  • Fakturering, bilagsføring og KID er gratis

  • Det er ingen systemavgift eller andre skjulte kostnader

  • Vi tjener kun penger på ekstratjenester som lønn, fakturasalg og direkte betaling

Driftsinntekter under 50.000

Dersom du driver et enkeltpersonforetak og brutto driftsinntektene dine er under 50.000 kroner i løpet av ett år, trenger du ikke levere næringsoppgave.

Dersom du ønsker, kan du likevel levere næringsoppgaven eller Næringsrapport skatt. Les mer om hvem som kan bli fritatt levering av næringsoppgave på Skatteetaten sine nettsider.

Finansinntekter

Finansinntekter regnes altså ikke som driftsinntekter. Finansinntekter er for eksempel inntekter fra aksjeutbytte, renteinntekter, leieinntekter fra bygg og endringer i verdier på eiendommer.

Når du skal bokføre finansinntekter i regnskapet, skal disse føres i kontoklasse 8 i henhold til kontoplanen.

Vi anbefaler å føre bilag i et gratis økonomisystem. I Centiga kan du føre regnskapet helt kostnadsfritt, og passer derfor perfekt for små bedrifter.

Se hvordan du enkelt kan bokføre bilag i Centiga, helt gratis:

Driftsresultat

Driftsresultatet får du ved å trekke driftskostnadene fra driftsinntektene. Akkurat som i driftsinntektene, regnes ikke finansielle- og ekstraordinære poster med i driftsresultatet.

Dersom driftsresultatet er positivt, altså over null, vil bedriften gå med overskudd. Driftsresultatet sier dermed noe om lønnsomheten i bedriften.

Ordinært resultat

For å få ordinært resultat, må du legge til finansinntekter på driftsresultatet. Deretter må du trekke fra finanskostnadene. Da får du ordinært resultat før skatt. Trekker du fra skatten, får du netto ordinært resultat.

Omsetning

Omsetning er alle de smalede inntektene til en bedrift i løpet av en viss periode. Disse inntektene er for eksempel fakturerte varer og tjenester, kontantsalg og andre inntekter.

Du kan også bruke begrepet salgsinntekter istedenfor omsetning. De fleste bedrifter har ofte et omsetningsmål som sier hva de ønsker å ha i omsetning i løpet av en gitt periode. Ofte har man et omsetningsmål som skal nås hver måned eller hvert år.

Har du lyst til å prøve et gratis regnskapsprogram? Kom i gang med Centiga.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis