Når du driver egen bedrift er det viktig at virksomheten er lønnsom og går med overskudd. Da kan det være fint å regne ut dekningsgraden på ulike produkter og på selskapet generelt. Her forklarer vi hva det er hvordan du gjør dette.

Skal du føre et regnskap? Prøv regnskapsprogrammet Centiga gratis.

Dekningsgrad definisjon

Dekningsgrad forkortes ofte til DB og sier noe om lønnsomheten til en bedrift. Dekningsgraden oppgis i prosent og forteller hvor mange prosent av hver omsatt krone som blir igjen til å dekke faste kostnader og overskudd. Hvis du gjør denne prosenten om til kroner, får du dekningsbidraget.

Dekningsbidraget er overskuddet du sitter igjen med i kroner, og regner du ut dekningsbidraget i prosent av salgsinntekten får du dekningsgraden.

Litt om Centiga

Centiga er et enkelt og rimelig regnskapsprogram med et smart AI som tolker kvitteringer og gir deg forslag til hvordan bilag skal bokføres.

Vi skiller oss fra andre regnskapssystemer ved at:

  • Du får en kvitteringsapp som sender kostnader rett inn i regnskapet

  • Systemet er blant Norges rimeligste

  • Kurs og chatsupport er helt gratis

Kom i gang

Hva er god dekningsgrad

Jo høyere dekningsgrad du har jo bedre er det, siden en salgsøkning vil gi positivt utslag på fortjenesten.

Hvis dekningsbidraget er større enn de faste kostnadene går bedriften med overskudd. Dekningsbidraget brukes altså til å regne ut hvor lønnsomt det er å selge et produkt.

LES OGSÅ: Lavere kostnader med bærekraft i fokus

Slik regner du ut dekningsgraden:

Ved å ta dekningsbidraget delt på salgsinntekter, og gange med hundre så får du dekningsgraden.

Formel dekningsgrad

Dekningsbidraget får du ved å trekke variable kostnader fra salgsinntektene.

Eksempel:

Salgspris: 100,-

Kostnader for varen: 80,-

Da vil dekningsbidraget være 20 kr. siden 100 – 80 = 20

Dekningsgraden vil da være 20 prosent, siden  20/100 *100 = 20

Infographic om 5 grunner til å velge Centiga regnskapsprogram og fakturaprogram

Gjennomsnittlig dekningsgrad

Ved å regne ut gjennomsnittlig dekningsgrad finner du den generelle lønnsomheten. Da regner du ut dekningsgraden på flere produkter eller på hele virksomheten.

For å jobbe mot å få økt lønnsomhet, kna det være lurt å sammenligne produkter som er over og under gjennomsnittet.

Dekningsbidrag 2

Dekningsbidrag 2 blir ofte forkortet til DB2, og er den delen av salgssummen som er igjen etter at alle de variable og de faste kostnadene er trukket fra.

I dekningsbidrag 2 trekkes det fra flere kostnader enn i dekningsbidrag 1. I dekningsbidrag 1 trekkes bare de variable kostnadene ifra.

For å regne ut dekningsbidrag 2 bruker du denne formelen:
Salgspris – (Varekostnad + Variable kostnader + Faste kostnader) = Dekningsbidrag 2

Les også: Hvordan registrere enkeltpersonforetak i Brønnøysundregisteret

Se hvordan du enkelt kan lage fakturaer i Centiga:

Prøv gratis

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis