En forretningsplan er et styringsverktøy som skal hjelpe deg med å gjøre de riktige tingene. Den skal fortelle deg hva du skal gjøre, hvordan du skal gjøre det og hvorfor.

Forretningsplan definisjon

Forretningsplanen skal gi et realistisk bilde av hva som skal gjøres i virksomheten og skal fungere som et viktig styringspunkt i oppstartsfasen.

Du kan også bruke forretningsplanen når du skal presentere virksomheten din for samarbeidspartnere, banker eller myndigheter.

Et lite tips: Før regnskapet ditt i et  gratis regnskapsprogram.

Slik setter du opp en forretningsplan:

En forretningsplan hjelper deg med å se hvilke muligheter og utfordringer du kan møte på i oppstarten og i driften av firmaet, og skal gi deg svarene på hvordan du løser dem.

Forretningsplanen bør være så konkret og detaljert som mulig, men du må også kunne tilpasse den og gjøre endringer dersom virksomheten forandrer seg.

1. Forretningsidé

Det aller første du trenger dersom du skal starte bedrift er en forretningsidé som forteller hva du skal drive med.

I forretningsplanen skal du altså dokumentere forretningsideen din og hvordan du skal tjene penger på den. Denne skal være kort og konkret, og fortelle hva du skal selge, hvem kundene dine er og hvordan bedriften skal tjene penger.

Litt om Centiga

Centiga er Norges første gratis økonomisystem. Her lager over 5.500 Norske bedrifter fakturaer. Kundene gir oss 4,7 av 5 mulige stjerner i Google.

Vi skiller oss fra andre fakturasystemer ved at:

 • Fakturering, bilagsføring og KID er gratis

 • Det er ingen systemavgift eller andre skjulte kostnader

 • Vi tjener kun penger på ekstratjenester som lønn, fakturasalg og direkte betaling

2. Forretningsmodell

Deretter trenger du en forretningsmodell. Dette er en viktig del av forretningsplanen siden den forteller hva du må gjøre for at bedriften skal tjene penger.

Forretningsmodellen bør svare på disse spørsmålene:

 • Hvilke varer eller tjenester du skal selge?
 • Hvem er målgruppen din?
 • Hvem er konkurrentene dine?
 • Hvem kan være samarbeidspartnere?
 • Hva skille deg fra konkurrentene?
 • Hvorfor skal kundene velge ditt produkt/tjeneste?
 • Hvordan skal du produsere produktet ditt?
 • Hvor skal du selge produktet/tjenesten?
 • Hvordan skal du ta betalt?
 • Hvordan skal du levere produktet/tjenesten?

Les også: 5 tips til deg som vil bli selvstendig næringsdrivende

3. Marked og konkurransesituasjon

Det er viktig at du har god oversikt over markedet du skal operere i og hvilke konkurrenter som finnes. Her bør du liste opp hvilke produkter eller tjenester du skal tilby, og si hva som vil være hovedtyngden av tilbudet ditt.

Når du kartlegger markedet og konkurrenter bør du se på geografisk område og størrelsen på konkurrentene sine selskaper sammenlignet med ditt selskap. I tillegg bør du finne ut hvem som er din idealkunde og målgruppe.

For å få en god forretningsplan er det nødvendig å vite hva styrkene og svakhetene til din egen bedrift er, men også konkurrentene sine. Da er det lurt å lage en SWOT-analyse. Denne forteller hva dine styrker, svakheter, trusler og muligheter er.

Etter at du har fått oversikt over markedet og konkurrentene dine, kan det være lurt å lage en markedsplan. Markedsplanen skal vise hvordan du skal nå målgruppen din, hvilke aktiviteter du skal gjøre og når du skal gjennomføre dem og hvilke plattformer du skal bruke for å kommunisere med kundene dine.

Infographic om forretningsplan

4. Budsjett og økonomisk plan

Budsjett er et av de viktigste punktene i forretningsplanen. Her setter du opp de forventede inntektene og kostnadene, og du bør lage både et likviditetsbudsjett og et resultatbudsjett.

Når du setter opp budsjettet bør du tenke på hvor stort lønnsomhetskravet er og hva som er de kritiske milepælene for at selskapet ditt skal oppnå likviditet.

Etter hvert som du har drevet virksomheten en stund, kan du endre budsjettet dersom du trenger det. Da kan det også være enklere å se hvordan du skal budsjettere mer riktig.

Når du har satt opp budsjettene vet du mer om hvor mye penger som trengs for å starte selskapet ditt, og du kan gå videre til finansiering. Noe egenkapital må du ha selv, men kanskje må du også søke om lån i banken. Du bør legge en plan for hvordan du skal finansiere virksomheten i startfasen.

5. Fremdriftsplan

Forretningsplanen bør også inneholde en fremdriftsplan for den første perioden av virksomheten. Fremdriftsplanen skal inneholde hva som skal gjøres i etableringsfasen, hvorfor og hvordan du skal gjøre det, og hvem som har ansvar for de forskjellige oppgavene.

Det er også viktig at det kommer frem i forretningsplanen hvordan selskapet er organisert og hvem som har de ulike rollene.

Husk at en forretningsplan ikke er skrevet i stein, og du kan endre den underveis dersom det skjer endringer i selskapet.

Velg et rimelig regnskapssystem

Dersom du skal starte egen bedrift anbefaler vi at du bruker et gratis faktura- og regnskapsprogram. Da har du god oversikt over økonomien fra dag en, og du er sikker på at regnskapet føres i henhold til lover og regler.

Du kan enkelt føre regnskapet i Centiga, helt gratis! Her kan du sende faktura, bokføre bilag og sende inn oppgaver til Altinn helt kostnadsfritt.

Kom i gang med Centiga →

Har du lyst til å prøve et gratis regnskapsprogram? Kom i gang med Centiga.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis