Som selvstendig næringsdrivende kan du få skattefradrag utgifter knyttet til virksomheten. Alle utgifter som har med inntektene til bedriften din å gjøre, kan fradragsføres.

Du kan spare flere tusen på skattefradrag, og derfor bør du sette deg inn i hva du har krav på.

Driver du bedrift? Prøv økonomisystemet Centiga. Her kan du føre regnskap og bokføre helt gratis.

Skattefradrag definisjon

Med skattefradrag menes utgifter som du kan få fradrag for knyttet til virksomheten din. De aller fleste kostnadene virksomheten din har kan du få skattefradrag for.

For å kreve fradrag på skatten må du vise til kvitteringer som dokumenterer kostnadene dine knyttet til selskapet, og legge inn disse i næringsoppgaven.

Alle som er selvstendig næringsdrivende, må levere skattemelding og næringsoppgave senest 31. mai hvert år. Dette skal vise hvilke inntekter og kostnader virksomheten hadde i fjor.

Tallene i næringsoppgaven må kunne dokumenteres som kvitteringer eller fakturaer. Derfor anbefaler vi at du bruker et gratis regnskapsprogram til å føre regnskapet.

Du bør legge inn alle kostnader knyttet til virksomheten din inn i regnskapet. Skatten beregnes nemlig ut ifra overskuddet som selskapet ditt har. Altså inntekter minus utgifter.

Jo høyere inntekt, desto høyere skatteprosent. Derfor er det viktig at du legger inn alle utgiftene du har knyttet til virksomheten i regnskapet, slik at du ikke betaler for mye i skatt.

Kom i gang med regnskapet i Centiga nå →

Skattefradrag enkeltpersonforetak

Enkeltpersonforetak kan få skattefradrag for kostnadene i virksomheten, slik at du kun betaler skatt av overskuddet til virksomheten.

For å få fradrag på skatten er det viktig at du tar vare på alle kvitteringer og skriver de inn i næringsoppgaven.

Hvilke kostnader som kan inkluderes kommer an på hvilken bransje du jobber i. Det er kun kostnader som er direkte knyttet til virksomheten din som du kan får fradrag på.

Kostnader for mat og drikke skal du ikke føre i regnskapet, siden det er private kostnader og du kan derfor ikke søke om fradrag for det. Unntaket er dersom du har utgifter for mat og drikke i forbindelse med kundemøter og lignende. Da kan dette legges inn i regnskapet.

Er du usikker på hvilke kostnader som kan gi deg skattefradrag? Snakk med en regnskapsfører i Centiga

Les også: Kjøpe utstyr privat til firma

Dette kan du få skattefradrag for:

Her er noen av kostnadene du kan få skattefradrag for dersom de er knyttet til selskapet ditt:

  • Mobiltelefon

  • Bredbånd og Internett

  • Bruk av egen bil brukt til virksomheten på mindre enn 6000 kilometer

  • Pensjon

  • Hjemmekontor

  • Investeringer som ikke har varighet mer enn tre år

Skattefradrag hjemmekontor

For næringsdrivende som benytter en dal av boligen sin utelukkende til hjemmekontor kan du ha krav på skattefradrag.

Dersom du har hjemmekontor, kan du få standardfradrag på 1850 kroner. Dette gjelder hvis du har et eget rom i hjemmet som brukes til virksomheten, eller dersom du bruker mer enn 50 prosent av boligen til privat bruk.

Dersom du bruker et rom kombinert som arbeidsrom og for eksempel stue eller soverom, så vil ikke dette gjelde som hjemmekontor.

Slik dokumenterer du utgifter i regnskapet

I Centiga kan du føre regnskapet ditt helt gratis. du kan enkelt føre kostnader knyttet til virksomheten ved å trykke på «Regnskap» og så «Bokføring».

Her laster du opp bilde av kvitteringen eller fakturaen som dokumenterer utgiftene og fyller ut nødvendig informasjon. Deretter trykker du «Bokfør».

Alle EHF-fakturaer som du mottar, vil automatisk komme inn i bilagsmottaket i Centiga. Du kan også aktivere tjenesten «Automatisert Regnskap», da vil en del av fakturaen bli fylt ut automatisk når du laster opp fakturaen i Centiga.

Se videoen under om hvordan du enkelt kan bokføre i Centiga:

 

Lyst til å prøve et gratis regnskapsprogram? Kom i gang med Cenitga

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis