Dersom du skal kjøpe utstyr privat til firmaet ditt kan du få fradrag på flere produkter. Med fradrag menes skattefradrag på kostnadene dine. Denne kostnaden legges inn i regnskapet og reduserer overskuddet ditt, som gjør at du betaler mindre skatt.

Hva kan jeg få fradrag på?

Det finnes mange ting du kan få fradrag på. det meste av kostnader som er relevant for virksomheten din kan du få fradrag for.

For å få fradrag på ulike kostnader må kostnadene være relatert til driften av virksomheten din. For å sjekke om de er det, kan det være lurt å tenke over om varen du har kjøpt bidrar til å gi foretaket ditt inntekt.

Produktene du kan søke fradrag for, må også brukes mer enn 50 prosent i foretaket. Det vil si at du må bruke produktet mer i foretaket enn du vil gjøre privat.

Dersom du har kjøpt en vare til over 15.000 kroner og den har en forventet levetid på mer enn tre år, må den avskrives. Da blir kostnaden fordelt over flere år.

Litt om Centiga

Centiga er Norges første gratis økonomisystem. Her lager over 5.500 Norske bedrifter fakturaer. Kundene gir oss 4,7 av 5 mulige stjerner i Google.

Vi skiller oss fra andre fakturasystemer ved at:

 • Fakturering, bilagsføring og KID er gratis

 • Det er ingen systemavgift eller andre skjulte kostnader

 • Vi tjener kun penger på ekstratjenester som lønn, fakturasalg og direkte betaling

Bli kjent med Centiga

Her er 10 ting du kan få fradrag for

Under nevner vi de 10 mest vanlige tingene du kan søke om fradrag for.

 1. Mobil og internett
  Kostnader knyttet til mobil og internett som brukes i driften av enkeltpersonforetaket ditt, kan du få fradrag for. Dersom du kan bevise at kostnaden kun angår drift av virksomheten din kan du få fradrag for hele kjøpet.Hvis du bruker produktet privat, skal kostnader for privat bruk opp til 4392 kroner tilbakeføres fra kostnadskontoen. Du får fradrag for alt som overstiger dette beløpet. Utgiften føres i regnskapet, og vi anbefaler at du fører de fortløpende.
 1. Bruk av bil
  Dersom du bruker din private bil i jobbsammenheng, kan du få fradrag på 3,50 kroner per kilometer du kjører.Dersom du kjører mer enn 6000 kilometer per år i gjennomsnitt i tre år i forbindelse med enkeltpersonforetaket, regnes bilen som en næringsbil og du vil få fradrag for kostnader som bensin og verkstedskostnader.Merk at du ikke får fradrag for reiser mellom hjemmet ditt og den faste arbeidsplassen din.
 1. Kontorutstyr
  Du kan få fradrag for kjøp av ulikt kontorutstyr, som for eksempel PC, printer, kontorstol, skrivebord osv. Betingelsene for å få fradrag på disse produktene er at du må bruke de mer enn 50 prosent i virksomheten din.
 1. Annet utstyr
  Du kan få støtte til det meste av utstyr, som gravemaskin, gitar, vernesko og kjeledress. Så lenge det brukes mer til jobb i virksomheten enn til privat bruk, så får du fradrag på hele kjøpet.Du får ikke fradrag for vanlige skjorter, bukser eller kjoler, selv om de brukes på jobb.
 1. Mat og drikke
  Når det gjelder fradrag på mat og drikke i jobbsammenheng er hovedregelen at du ikke får fradrag på måltider til deg selv.Derimot kan du få fradrag for mat servert i kundemøter eller at du kjøper overtidsmat ved en lenger arbeidsdag, og kostnaden av dette blir dyrere enn dersom du hadde spist hjemme. Altså at maten er knyttet til driften av selskapet.
 1. Reiseutgifter
  Dersom du er på reise som er knyttet til driften av virksomheten, kan du få fradrag for utgifter du har i løpet av reisen.Når du skal føre reisen i regnskapet kan du notere formålet med reisen og navn på personene som var med på kvitteringen eller i kommentarfeltet.
 1. Programvare
  Programvarer som du bruker i virksomheten, kan du få fradrag på. Med dette menes programvarer som for eksempel faktura- og regnskapsprogram, Adobe-pakken eller Microsoft Office.
 1. Husleie
  Dersom du leier butikklokaler, lager eller kontorplass til bruk av bedriften din, så kan du søke om fradrag på dette.Da legger du bare inn fakturaen i regnskapet når du skal registrere kostnaden.
 1. Aviser og faglitteratur
  Du kan få fradrag for aviser som du kjøper, dersom de er relevante for virksomheten din. Det samme gjelder for faglitteratur innen ditt felt. Du må skrive grunnen på bilagene.Derimot får du ikke fradrag på skolebøker som du trenger for å skaffe deg en bestemt utdanning.
 1. Databriller og vernebriller
  Dersom du har dokumentasjon fra lege/optiker om at du har behov for databriller, så kan du få fradrag for dette.Vernebriller som brukes til arbeid i virksomheten kan du også få fradrag for.

Husk at ved alle fradrag som du søker om, så må du legge ved fakturaen og beskrivelse på hvorfor du ønsker fradrag i regnskapet.

For de fleste kostnader, som ikke er over 15.000 kroner og hat levetid på mer enn tre år, får du skattefradraget det gjeldende regnskapsåret.

Slik registrerer du fradrag i Centiga

Du kan enkelt registrere fradrag i Centiga, helt gratis.

For å føre kostnader i Centiga, følger du bare disse stegene:

 1. Logg deg inn i systemet med din Centiga-bruker
 2. Gå til Regnskap → Bokføring
 3. Last opp bilde av en kvittering eller faktura og fyll inn detaljene
 4. Legg til begrunnelse om fradrag i Beskrivelse, og trykk bokfør

Har du lyst til å prøve et gratis regnskapsprogram? Kom i gang med Centiga.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis