Dette bør du tenke på ved valg av selskapsform

Selskapsform definisjon

Valg av selskapsform er viktig. Hva du velger vil ha betydning på skatt, rettigheter, risiko og hvilke plikter man vil bære. Ved oppstart av din bedrift bør du vurdere hele dette bildet, for da kan ha vesentlig påvirkning på ditt selskap til senere. Det finnes ingen «perfekt» selskapsform, men er noe som du må ta stilling til, gjerne i samarbeid med kyndige fagfolk.

Jungelen av fagterminologi er stor, ikke bli overrasket om du også hører ordene foretaksform eller organisasjonsform i stedet for selskapsform.

LES OGSÅ: Nå kan du søke FoU-tilskudd gjennom SkatteFunn

Enkeltpersonsforetak

Den enkleste måten å komme i gang med et selskap er å stifte et enkeltpersonsforetak. Denne selskapsformen har noen fordeler, men også noen ulemper som du bør ta høyde for ved vurdering av denne formen.

Fordeler

 • Det er enkelt å komme i gang
 • Få og lave kostnader ved oppstart
 • 100 % eierstyrt
 • Lite formelle krav

Ulemper

 • Begrensede sosiale rettigheter som sykepenger
 • Liten sjanse for at investorer ønsker å investere i et ENK
 • Forskuddsskatt
 • Personlig ansvar

Planlegger du å starte bedrift? Prøv et gratis faktura- og regnskapsprogram. I Centiga kan du lage faktura gratis og føre regnskap gratis.

Aksjeselskap

Om du ønsker lavere risiko og også bedre sosiale rettigheter kan aksjeselskap være selskapsformen som du bør velge. I et aksjeselskap har du et begrenset personlig ansvar, du vil ha tydelige rettigheter som ansatt og du på sikt trenge investorer det en investor vennlig selskapsform.

Fordeler

 • Du har mulighet til å være ansatte i selskapet, som gir deg sosiale rettigheter
 • Lavere skatt på egenkapital enn i et ENK
 • Enklere for investorer å investere

Ulemper

 • Dyrere oppstart enn ved ENK
 • Arbeidsgiveravgift
 • Krav om aksjekapital

Samvirkelag

Et samvirkelag har som formål å fremme medlemmenes økonomiske interesser. Et samvirkeforetak må stiftes av to personer. Og det er ofte vanlig å stifte et samvirkeforetak når man har etablerte foretak som ønsker å samarbeide.

Eksempler på hvor samvirkelag er fornuftig kan være veilag eller grunneierlag. Hvor sammenslutning av mennesker som i ulik grad driver næringsvirksomhet.

Ansvarlig selskap

Om dere er flere enn to personer som skal starte et selskap og oppstarten krever få investeringer samtidig som man ønsker å ta lav risiko, kan selskapsformen ansvarlig selskap være smart å opprette.

I et ansvarlig selskap er det ingen krav til innskutt egenkapital, som gjør en oppstart veldig enkel. Dog har du få sosiale rettigheter.

Fordeler

 • Ingen påkrevd oppstartskapital
 • Enkelt å komme i gang

Ulemper

 • Investor, investerer sjelden i ansvarlig selskap
 • Få sosiale rettigheter, du kan ikke ansettes
 • Ubegrenset personlig ansvar

Selskapsformer fordeler og ulemper

På et generelt grunnlag er det vanskelig å gi en klar anbefaling på hvordan type selskap man skal opprette. Det er alltid lurt å stille seg noen spørsmål angående sikkerhet, risikovilje og hva du ønsker med å etablere et selskap. Hva er målet til selskap de neste 2-5 årene og hvilken selskapsform er mest formålstjenlig tatt i betraktning de målene eller ønskene du selv har.

Tips: Hør gjerne med en av våre partnere innen regnskap om du ønsker bistand til valg av selskapsform.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis