Prosjektregnskap til Innovasjon Norge

Alle prosjekter som har fått innvilget tilskudd fra Innovasjon Norge må levere et prosjektregnskap. I prosjektregnskapet til Innovasjon Norge skal bedriften vise hvilke kostnader som er knyttet til prosjektet. Merk at det kun er prosjektkostnader og ikke selskapets øvrige kostnader som skal inkluderes.

For å lage et godt prosjektregnskap kan det være smart å ta i bruk et regnskapsprogram med prosjektdimensjoner. Det er også mulig å utarbeide prosjektregnskapet i et Excel-ark.

Prosjektregnskap krav

Når regnskapet skal presenteres ovenfor Innovasjon Norge er det tilstrekkelig med et enkelt regnskap i tabell som er signert av en autorisert regnskapsfører. Det skyldes at regnskapsføreren ved å signere tabellen erkjenner å ha sett et fullstendig regnskap med bilag.

I regnskapsprogrammet Centiga kan du enkelt føre prosjektregnskap helt kostnadsfritt.

Link til mer informasjon om gratis regnskapsprogram →

Behandling av lønn i prosjektregnskap til Innovasjon Norge

Når du leverer prosjektregnskapet til Innovasjon Norge, kan de fleste kostnader rapporteres slik de faktisk har vært. Unntaket er personalkostnader. Her er timesatsen 1,2 promille av årslønn, begrenset til 700 kr pr. time.

Det betyr at dersom 1,2 promille av årslønnen til en ansatt overstiger 700 kroner, skal 700 kroner likevel brukes som timesats. Personalkostnadene dokumenteres i et vedlegg til prosjektregnskapet.

Personalkostnader = antall timer X timesatsen

Trenger du en regnskapsfører? Sjekk vår oversikt over regnskapsførere i Centiga.

Prosjektregnskap Innovasjon Norge mal?

Innovasjon Norge har laget en god veileder for kontrollhandlinger regnskapsførere skal gjennomføre for å godkjenne prosjektregnskap.

Dersom du bruker denne som en mal og veileder for ditt arbeid med prosjektregnskap, er det ingen grunn til bekymring.

Se Innovasjon Norges veileder for prosjektregnskap

Bruk regnskapsprogram

Du bør føre prosjektregnskapet løpende gjennom hele prosjektperioden i et regnskapsprogram. Slik blir jobben enklere for autorisert regnskapsfører når den skal kontrollere regnskapet i etterkant.

I nettbaserte regnskapsprogram går regnskapsføringen raskere. Samtidig blir det er enklere å dokumentere hvilke inntekter og kostnader virksomheten har vært ovenfor autorisert regnskapsfører, samt dele dokumentasjonen med regnskapsfører.

LES OGSÅ: 3 fordeler med regnskap på nett

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis