Alle aksjeselskap er revisjonspliktige, mens nesten alle enkeltpersonforetak er fritatt revisjon. Kravene til om selskapet ditt er revisjonspliktig kommer an på selskapets omsetning. Her forteller vi hvem som må ha revisor og hva det innebærer.

Men først: Hva er revisor?

En revisor er en som går gjennom og kontrollerer at regnskapet ditt er riktig.

Dersom du er pliktig til å ha en revisor, må du velge et revisjonsselskap som kan gjennomføre denne kontrollen og granskingen av regnskapet ditt.

Når revisoren har kontrollert regnskapet, vil du få en revisjonsberetning som du må sende sammen med årsregnskapet ditt til Brønnøysundregisteret.

Tips: Velg et gratis faktura- og regnskapsprogram.

Hvem må ha revisor?

Nesten alle aksjeselskap, AS, og allmennaksjeselskap, ASA, er pliktige til å ha revisor.

I tillegg er selskaper revisjonspliktige dersom de har mer enn 6 millioner kroner i omsetning, har mer enn 10 årsverk fra ansatte, og dersom balansen til selskapet er over 23 millioner kroner.

Dersom et av disse kravene oppfylles er selskapet revisjonspliktig fra året etter det når ett av disse kravene. Det er fordi årsregnskapet ikke trenger å revideres før året etter. Altså, dersom du overgår 6 millioner kroner i omsetning i 2022, så må regnskapet revideres i 2023.

Revisjonsplikt

Revisorloven forteller at bedrifter som møter de overnevnte kriteriene er pliktig til å sørge for at årsregnskapet blir revidert av en statsautorisert revisor – dette omtales ofte som å være revisjonspliktig.

Forskjellen på en regnskapsfører og en revisor er altså at revisoren er en uavhengig tredjepart som sjekker at regnskapet møter reglene i bokføringsloven, mens regnskapsføreren faktisk utarbeider regnskapet på vegne av bedriften.

Trenger du regnskapsfører? Finn en regnskapsfører i ditt nærområde.

Fravalg revisor 2022

Dersom bedriftens omsetning har falt under 6 millioner kroner, kan generalforsamlingen bestemme at årsregnskapet ikke skal revideres.

Det betyr at virksomheten altså kan si opp revisoren.

Dette skal meldes i Samordnet Registermelding

Regnskapssystem for små bedrifter

Centiga er Norges første gratis økonomisystem. Her kan du enkelt dele tilgang til regnskapet ditt med revisor og klargjøre det for årsoppgjør.

Vi skiller oss fra andre regnskapssystemer ved at:

  • Fakturering, bilagsføring og KID er gratis
  • Det er ingen systemavgift eller andre skjulte kostnader
  • Vi tjener kun penger på ekstratjenester som lønn, fakturasalg og direkte betaling
Kom i gang

Revisjonsplikt forening

For lag og foreninger gjelder de samme reglene som for andre virksomheter. Unntaket er stiftelser, som alltid er revisjonspliktige – uavhengig av størrelse.

På den andre siden har man frivillige organisasjoner, som ikke er revisjonspliktige før eiendelene har en verdi over 20 millioner kroner, eller det er flere enn 20 årsverk.

For lag og foreninger gjelder de samme reglene som for andre virksomheter.

Se også: Gratis regnskapsprogram for lag og foreninger

Statsautorisert revisor

Når du skal velge en revisor som skal revidere årsregnskapet ditt, er det lovpålagt at revisoren må være registrert eller statsautorisert.

En statsautorisert revisor må ha en mastergrad i regnskap og revisjon, samt tre års relevant praksis. Deretter må Finanstilsynet godkjenne og autorisere tittelen statsautorisert revisor.

Revisoren vil så komme med en revisjonsberetning som du må sende til Brønnøysundregisteret sammen med årsregnskapet.

Revisorloven

Revisorloven slår fast at revisoren skal være helt uavhengig og ikke ha noe tilknytning til selskapet ditt utenom å være revisor.

I revisorloven står det også at du har revisjonsplikt dersom du har regnskapsplikt og i tillegg har en omsetning på over 6 millioner kroner.

Prøv Centiga gratis her

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis