Resultatbudsjett definisjon

Resultatbudsjettet er en sammenfatning av salgsbudsjettet og kostnadsbudsjettet. Kall det gjerne «underbudsjetter» for resultatbudsjettet.

Resultatbudsjette skal vise de planlagte inntektene og kostnadene som du har forespeilet for ditt selskap for det inneværende året. Budsjettet skal gi deg en pekepinn på om du kommer til å tjene eller tape penger for det kommende året.

Resultatbudsjett vs likviditetsbudsjett

Mange synes at det er vanskelig å skille mellom et resultatbudsjett og et likviditetsbudsjett, men i utgangspunktet er det ikke det.

I et likviditetsbudsjett estimerer man hvor mye penger bedriften vil ha på konto for de kommende månedene. Likviditetsbudsjett brukes blant annet av banken og finanshus, slik at de kan få en forståelse for hvorfor bedriften trenger penger ved en lånesøknad.

I et resultatbudsjett viser man hvordan resultatet er forventet å utvikle seg, altså din spådom på hvordan fremtiden vil forløpe seg for ditt selskap.

Resultatbudsjett mal excel?

Det finnes mange gode Excel-maler ute på det store internett. I Altinn er det blant annet en god mal. Likevel er vår anbefaling å budsjettere direkte i regnskapsprogrammet.

Med budsjett i regnskapsprogrammet får du sammenlignet budsjettet mot faktiske tall fra periode til periode. Med et skybasert verktøy (som Centiga) vil du samtidig ha kontinuerlig oppdatert tall, og budsjettet kan aktivt brukes til å styre din bedrift videre.

Tips: Du finner budsjettmalen i økonomisystemet Centiga under «rapporter». Her legger du inn budsjettet direkte i ditt økonomisystem, slik sørger du for å ha alt i et system. Systemet er helt gratis.

Slik bruker du budsjettene

Når du har utformet et salgsbudsjett, resultatbudsjett og et likviditetsbudsjett. Har du lagt rammene for å gi deg selv god oversikt over egen økonomi. Du vil samtidig få bedre løpende oversikt på drift, kunne forutsi fremtiden bedre og på den måten ha mulighet til å gjøre fortløpende tiltak.

Sammenlign alltid budsjettene med faktiske tall. Ved å bruke Centiga og budsjetteringsmodulen som er tilgjengelig vil du alltid kunne sammenligne budsjettet opp mot faktisk bruk.

Bygg deg også gjerne noen scenarioer på hvordan ulike forutsetninger kan påvirke budsjettene du har satt.

Hva skjer:

  • Om du setter opp prisen med 3 prosent?
  • Du klarer å senke kreditt tiden hos dine kunder med 5 dager?
  • Du får høyere lønnskostnader enn forutsett?

Ved å teste ut forskjellige scenarioer vil du gi deg selv bedre forutsetninger til å styre din bedrift gjennom både gode og dårlige tider. Og du får en forståelse på hva som påvirker de endelige tallene dine.

Vår erfaring er at det svært få som treffer 100 % på et budsjett, derfor er viktig å ta høyde for eventuelle avvik.

Link til studie om den positive konsekvensen av gode forretningsplaner

Har du lyst til å forbedre resultatene og lønnsomheten? I så fall bør du vurdere å flytte regnskap og fakturering til et gratis system. I økonomisystemet Centiga er regnskap og fakturering helt kostnadsfritt. Opprett konto her.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis