Alle norske bedrifter må telle varelageret i forbindelse med årsslutt. Dette gjør man for at balansen og resultatet skal bli korrekt i årsregnskapet.

Varetelling er også en fin anledning til å få bedre oversikt over hva man har i varebeholdningen og kaste ukurante varer.

Regnskapsmessig verdi av varelageret skal være det samme laveste verdi av anskaffelseskost. Dersom man, for eksempel, har kjøpt 10 t-skjorter for 100 kroner stk, er verdien 1.000 kroner.

Hvordan påvirker varelager resultatet?

Endring i varelageret påvirker resultatet i form av at beholdningsendringen inntektsføres når varelageret er gått opp og kostnadsføres ved reduksjon i varelageret.

Varelagerverdien skal i utgangspunktet tilsvare innkjøpskostnad, men dersom varer er gått ut på dato (eller lignende) og må kastet, bokføres det som en kostnad som påvirker resultatet negativt.

TIPS: Gjør årsregnskapet i et gratis faktura- og regnskapsprogram. Det sparer virksomheten for unødige lisens- og transaksjonskostnader.

Dette bør du få med deg: Feil i varetelling påvirker resultatet

Noen ganger teller man feil i varetellingen. Dersom man ikke teller alt på lager, vil det ha en negativ påvirkning på resultatet. Det skyldes at reduksjonen bokføres som en kostnad, som er med på å trekke ned lønnsomheten.

På samme måte kan feil i varetelling ha en uønsket positiv effekt på resultatet. Dette skjer som oftest i forbindelse med at man teller varer som egentlig er solgt.

LES OGSÅ: Hva er varetelling?

Betaler du mye for regnskap og lønn? Flytt regnskapet ditt til et gratis regnskapsprogram. Det vil spare bedriften for mye penger.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis