Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling – det er mange nye ord og uttrykk for nye næringsdrivende uten økonomisk erfaring.

Her forteller vi deg hva et resultatregnskap er og hvordan du lager det på en enkel måte.

Vi starter med å forklare betydningen av resultatregnskap:

Et lite tips: Prøv regnskapssystemet Centiga. Her kan du føre regnskap helt gratis.

Hva er resultatregnskap?

Et resultatregnskap er den delen av årsregnskapet som viser oversikten over et selskap sine inntekter og kostnader i et regnskapsår. Resultatregnskapet viser om bedriften går med overskudd eller underskudd.

Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan resultatregnskapet skal utarbeides.

I resultatregnskapet må du sette opp alle driftsinntekter og driftsutgifter for det gjeldende regnskapsåret. Det er alltid inntektene som blir presentert først. Dette er pengene bedriften har fått inn på salg av varer og tjenester eller renter på bankinnskudd o.l.

Les også: Hva er driftsinntekter?

Deretter kommer kostnadene. Altså alle utgiftene som bedriften har hatt i samme periode.

Til slutt, i bunnen av regnskapet, trekker du kostnadene fra inntektene for å beregne resultatet. Dette resultatet kalles årsresultat. Bedriften er lønnsom og går med overskudd dersom inntektene er høyere enn kostnadene.

Dersom du trekker fra skatten på årsresultatet får du netto resultat, altså resultatet til selskapet etter skatt. Årsresultatet viser dermed om selskapet ditt har gått med overskudd eller underskudd.

Kom i gang med Centiga nå →

Litt om Centiga

Centiga er Norges første gratis økonomisystem. Systemet er laget av regnskapsførere som ønsker å demme opp i prispresset på systemsiden av regnskapsbransjen.

Vi skiller oss fra andre regnskapssystemer ved at:

  • Fakturering, bilagsføring og KID er gratis

  • Det er ingen systemavgift eller andre skjulte kostnader

  • Vi tjener kun penger på ekstratjenester som lønn, fakturasalg og direkte betaling

Få ditt gratis system

Resultatregnskap mal

Det kan ofte være lurt å ha en mal når du skal føre resultatregnskapet.

Slik stiller du opp et resultatregnskap:

Mal for resultatregnskap

Årsresultat

Når vi regner ut resultatregnskapet får vi et årsresultat, men dette er ikke det samme som årsregnskapet.

Resultatregnskapet er altså en del av årsregnskapet, mens årsregnskapet er det du leverer til myndighetene for rapportering av skatt og lignende.

Les også: Frist for innsendelse av årsregnskap 2021

Dersom summen av inntekter er større enn summen av kostnader kaller vi årsresultatet for et overskudd.

For å få netto årsresultat må du trekke fra renter og skatter etter at du har fullført regnestykket over. Du som eier av et selskap, kan altså ta ut utbytte eller reinvestere årsresultatet i bedriften.

Les også: Hva er forskjellen på brutto og netto?

Resultatregnskap og balanse

Når du skal utarbeide resultatregnskapet må du ta utgangspunkt i regnskapsperiodens utgående balanse. Resultatregnskapet inngår i årsregnskapet sammen med balansen, kontantstrømoppstillingen og noteopplysninger. Resultatregnskapet skal gi et bilde av hvordan selskapet gjør det, når det gjelder økonomisk stilling, og utvikling.

Du kan også lage et resultatregnskap for en annen ønsket periode, som for eksempel månedsvis, kvartalsvis eller på årsbasis.

Men de aller fleste små bedrifter velger kun å utarbeide et komplett regnskap én gang i året. Det skyldes at tallene må rapporteres til myndighetene – enten via skattemelding, næringsoppgave eller årsoppgjør (som avhenger av selskapsform og størrelse).

Resultatregnskapet er altså regnestykket som viser forskjellen mellom inntekter og utgifter i selskapet ditt, og vil vise om du går med underskudd eller overskudd.

Infographic om kundefordring

Balanseregnskap

Balanseregnskapet er et øyeblikksbilde som viser tilstanden i selskapets økonomi på det tidspunktet som du henter ut regnskapet.

Et regnskap består ofte av to deler, med resultatregnskapet på den ene siden og balanseregnskapet på den andre siden.

Det er viktig at balanseregnskapet alltid går i null, hvis ikke er det ikke regnskapet balansert.  I balanseregnskapet vises ofte bedriftens eiendeler, anleggsmidler, omløpsmidler, egenkapital og langsiktig- og kortsiktig gjeld.

Resultatregnskap i Centiga

I Centiga kan du enkelt utarbeide resultatregnskap helt gratis.

Slik kommer du i gang:

  1. Opprett en konto i Centiga
  2. Velg dato for oppstart av regnskapet ditt
  3. Trykk på regnskap i toppmenyen
  4. Fyll inn inntekter og kostnader fra malen over
  5. Nå har du regnet ut årsresultatet ditt

Se videoen om hvordan du kan utarbeide et regnskap med balanse og resultatregnskap helt kostnadsfritt:

Lyst til å prøve et gratis regnskapsprogram? Kom i gang med Cenitga

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis