Prosjektregnskapet skal inneholde kostnader, inntekter, transaksjoner og andre opplysninger som er knyttet til et spesielt oppdrag eller prosjekt.

Målet med et prosjektregnskap er å få en oversikt over hvordan et gitt prosjekt bidrar til virksomhetens inntekter og utgifter.

Prosjektregnskap krav

Noen virksomheter er pålagt å bruke prosjektregnskap, mens andre bruker det dersom bedriften skal gjennomføre et større oppdrag eller prosjekt.

Her er en oversikt over hvem som må føre prosjektregnskap:

 • Alle prosjekter som har en omsetning på over 300.000 kroner
 • Bygg- og anleggsbransjen
 • Offshore- og verftsindustrien
 • Virksomheter som har fått støtte fra Innovasjon Norge eller lignende institusjoner.

Et prosjektregnskap viser hvor lønnsomt et gitt prosjekt er, og du kan se hvor mye prosjektet bidrar til den totale inntekten til firmaet.

Prosjektregnskap mal

I Centiga kan du enkelt lage prosjektregnskap. Alt du trenger å gjøre er å aktivere Prosjektmodulen i Centiga Store.

Med prosjektmodulen i Centiga kan du registrere inntekter og kostnader mot prosjekter og hente ut oversiktlige rapporter på ulike nivåer.

Med prosjektregnskap-malen i Centiga kan du får du følgende funksjoner:

 • Registrere inntekter og kostnader mot prosjekter og avdelinger
 • Koble kunder og leverandører til prosjekter/avdelinger
 • Hente ut prosjektrapporter og underliggende bilag

Prosjektregnskap i Centiga passer bra for virksomheter som er pålagt å levere prosjektregnskap, og for deg som ønsker å hente ut rapporter om lønnsomheten i ulike prosjekter du jobber med.

Slik lager du et prosjektregnskap

Når du skal lage et prosjektregnskap anbefaler vi å bruke et gratis regnskapsprogram. Her vil du da kunne følge malen i systemet og alt du trenger å gjøre er å fylle ut informasjonen.

Det er viktig at du får med all nødvendig informasjon i et prosjektregnskap:

 • Alle inntekter og kostnader knyttet til prosjektet
 • Prosjektkode- eller nummer
 • Oppdragsgivers navn og adresse
 • Organisasjonsnummer
 • Lønnskostnader (lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift)
 • Materialkostnader
 • Kostnader til underentreprenør
 • Andre direkte kostnader

I et prosjektregnskap må du bokføre bilag på samme måte som i et vanlig regnskap, med dokumentasjon som kvitteringer, timelister, fakturaer og lignende.

Les mer om hvordan du fører prosjektregnskap her.

Litt om Centiga

Centiga er Norges første gratis økonomisystem. Her lager over 5.500 Norske bedrifter fakturaer. Kundene gir oss 4,7 av 5 mulige stjerner i Google.

Vi skiller oss fra andre fakturasystemer ved at:

 • Fakturering, bilagsføring og KID er gratis

 • Det er ingen systemavgift eller andre skjulte kostnader

 • Vi tjener kun penger på ekstratjenester som lønn, fakturasalg og direkte betaling

SkatteFUNN

Alle som fører prosjektregnskap, må sende inn dette til SkatteFUNN.

Dersom virksomheten din skal starte et nytt prosjekt innen forskning eller utvikling (FoU-prosjekt) kan du søke om skattefradrag. Da søker du hos SkatteFUNN om godkjenning.

Dersom du ønsker å søke om dette skattefradraget, er det krav om at virksomheten er skattepliktig til Norge. Du kan også søke selv om bedriften din ikke betaler skatt. Da blir støtten utbetalt via skatteoppgjøret.

Du kan lese mer om SkatteFUNN-ordningen her.

Bokføringsforskriften

Ifølge bokføringsforskriften skal bokføringen innrettes slik at prosjektregnskap kan utarbeides. Den slår også fast at dokumentasjon og prosjektregnskap skal kunne kontrolleres med hverandre.

Det kan være lurt å føre prosjektregnskapet løpende gjennom hele prosjektperioden. Da blir det enklere for regnskapsføreren å kontrollere regnskapet i etterkant.

Har du lyst til å prøve et gratis regnskapsprogram? Kom i gang med Centiga.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis