Cash flow definisjon

Cash flow er et regnskapssuttrykk som gjerne defineres som «innbetalinger minus utbetalinger i valgt periode» – et estimat på hvor mye du forventer vil flyte ut og inn av din bedrift.

Cash flow blir ofte diskutert innenfor en avgrenset eller endelig tidsperiode. Det kan benyttes til å måle gevinsten eller avkastningen på et prosjekt. Samtidig som det gir deg en oversikt på bedriftens likviditet.

LES OGSÅ: Hva er likviditetsbudsjett?

Positiv og negativ cash flow

Når man utarbeider en kontantstrømprognose, får man en solid oversikt over hvordan selskapets kontantsituasjon vil se ut de neste månedene. I utfordrende tider vil det være et godt verktøy for fremtidig planlegging og investering av tilgjengelig kontantbeholdning. Du vil og få en oversikt på om du har en negativ eller positiv cash flow.

Positiv kontantstrøm. eller cash flow, er når det strømmer mer kontanter inn i ditt selskap enn det går kontanter ut av selskapet. Enkelt fortalt betyr det at bruker mindre penger enn det som kommer inn fra dine kunder, nye lån eller investeringer selskapet ditt har gjort.

Negativ cash flow er når du bruker mer penger enn det bedriften evner å hente inn. Dette resulterer som oftest i at du vil ha mindre kontanter tilgjengelig, og uten å ta nødvendige grep vil du til slutt gå tom for penger på bankkontoen.

Tips: Er du næringsdrivende? Prøv et gratis faktura- og regnskapsprogram. I Centiga kan du sende faktura og føre regnskap helt kostnadsfritt.

Cash flow formel

Positiv og negativ cash flow er bare to aspekter vedrørende kontantstrømmen i et selskap. Vel og merke er det meget viktig å se verdien av kontantstrømmen og ha en forståelse for hvordan den påvirker ditt selskap. Kontanter er ofte livsnerven i et selskap, så å ha verktøy og en strategi som sørger for at du alltid har tilstrekkelig kontanter i ditt selskap er viktig.

Vi vet hvor viktig det er med tilgjengelig tilgang til kontanter i et selskap. Derfor har vi lagt til rette for finansielle produkter direkte inne i regnskapssystemet Centiga. Produkter som fakturasalg og kassakreditt finner du lett tilgjengelig inne i systemet.

Netto kontantstrøm

Netto kontantstrøm er summen av utgående kontanter og inngående kontanter definert ut ifra flere faktorer basert på driften i ditt selskap

       +     Innbetaling av salg

       +     Innbetaling av renter

       +     Innbetaling av salg av aksjer/verdipapir

       –      Utbetaling av renter

       –      Utbetaling av skatter og avgifter

       = Netto kontantstrøm

Regnskapshuset INTUNOR har laget et gratis likviditetsbudsjett. Den kan du laste ned på INTUNORs nettsider.

I Centiga er regnskap og fakturering helt gratis. Etter at du har opprettet en bruker kan du lage din første faktura. Systemet gir deg naturligvis god veiledning.

Du kan også kjøre lønn i systemet. Enkel banktilkobling sørger for en smertefri prosess.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis