Hva er A-melding?

A-meldingen skal vise arbeidstakers lønn, ansettelsesforhold, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt til virksomheten, og skal sendes inn til NAV, Skatteetaten og SSB hver måned.

Siden 2015 har det blitt enklere for arbeidsgiver å sende inn opplysninger til myndighetene med A-ordningen. Før var det flere ulike skjemaer, etater og frister som arbeidsgiver måtte forholde seg til, mens nå er det kun ett skjema og samme frist hver måned.

A-melding frister

Alle arbeidsgivere må sende inn A-melding til NAV, Skatteetaten og SSB den 5. hver måned. Dersom du ikke sender inn A-meldingen inn fristen hver måned, vil du få dagbøter på 117,2 kr per ansatt som det ikke er sendt inn A-melding for eller dersom det er feil opplysninger. Men før dette skjer vil du først få en advarsel og deretter et forsinkelsesgebyr.

Slik sender du A-melding i Cenitga

Du kan enkelt sende A-meldingen direkte i Centiga. Alt du trenger å gjøre er å koble Centiga til Altinn. Når du har gjort dette vil A-meldingen bli sendt automatisk fra Centiga til Altinn.

For å koble Centiga til Altinn følger du disse stegene:

  • Logg deg inn i en Altinn-profil

  • Registrer Cenitga som datasystem

  • Gå inn i Centiga og legg inn din Altinn-ID


Etter du har koblet Centiga til Altinn kan du enkelt levere A-meldingen direkte i Centiga.

  • Legg inn ansattinformasjon og lønnstype

  • Systemet hjelper deg å sende inn A-melding og lønnsslipper

  • Lønnen betales og skatt overføres til skattetrekkskonto

Kom i gang

A-melding enkeltpersonforetak?

Enkeltpersonforetak uten ansatte trenger ikke å sende inn A-melding. Dersom du har ansatte i ditt enkeltpersonforetak skal du sende inn A-melding, men du skal ikke sende inn for deg selv, da du ikke kan være ansatt i ditt eget ENK.

Er du eneste ansatte i aksjeselskapet ditt, skal du også levere a-melding.

A-meldingen skal også leveres måneder der det ikke utbetales lønn. Dersom du har utbetalt lønn til personer som ikke er ansatt i ditt selskap og som ikke er selvstendig næringsdrivende, skal du sende inn A-melding for denne personen for de månedene du har utbetalt lønn. Dersom det skjer endringer i arbeidsforholdet til ansatte, skal dette oppdateres fortløpende.

Levere A-melding for sent?

A-meldingen skal leveres innen den 5. hver måned. Dersom fristen faller utenom arbeidsdag, flyttes fristen til første påfølgende virkedag. Om man leverer A-meldingen for sent, kan man bli ilagt tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr.

Er du eneste ansatte i aksjeselskapet ditt, skal du også levere a-melding.

A-meldingen skal også leveres måneder der det ikke utbetales lønn. Dersom du har utbetalt lønn til personer som ikke er ansatt i ditt selskap og som ikke er selvstendig næringsdrivende, skal du sende inn A-melding for denne personen for de månedene du har utbetalt lønn. Dersom det skjer endringer i arbeidsforholdet til ansatte, skal dette oppdateres fortløpende.

5 grunner til å velge Centiga

Dette brukes A-meldingen til

Informasjonen fra A-meldingen brukes av NAV, Skatteetaten og SSB til å beregne ulike formål, som beregning til sykepenger og uføretrygd, skattemelding og skattekort, og forskjellig statistikk.

For å sende inn A-meldingen i Centiga må du først koble Centiga-kontoen din til Altinn. Her kan du se hvordan du gjør det:

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis