Tvangsmulkt definisjon

Tvangsmulkt er et pengebeløp som du er pliktig til å betale, ved overtredelse av loven eller ved hjemmel i loven. Formålet med mulkt er at den som er ansvarlig for overtredelsen skal få et økonomisk motiv til å til å fristene som er satt for innlevering.

Eksempler på tvangsmulkt knyttet opp mot regnskap er ved for sent innlevering av pliktig oppgaver til Skatteetaten. Tvangsmulkt ved for sent innlevering er en løpende daglig mulkt, og som beskrevet over er formålet at frister for innlevering overholdes.

TIPS: Sørg for at bedriften har god kontroll over myndighetenes frister. I regnskapsprogrammet Centiga – som er helt gratis – får du varsel om viktige frister og god veiledning. Her kan du også sende gratis faktura.

Når får man tvangsmulkt?

Man mottar tvangsmulkt når man ikke overholder fristene ved innlevering av lovpålagte oppgaver. Som et eksempel, vil du motta tvangsmulkt om du ikke sender inn a-melding til korrekt tid eller med feil informasjon inkludert i a-meldingen.

A-melding har frist den 5 hver måned, dog er den 5 en helg er fristen satt til først virkedag etter.

Tips ved vedtekt om tvangsmulkt

Ved vedtak om tvangsmulkt er det noen enkle ting du kan gjøre. Det første du må gjøre er å sette deg inn i hva tvangsmulkten gjelder. Ved mottatt tvangsmulkt får du en oversikt på hva du eventuelt må rette opp. Dette bør du rette opp snarest mulig slik at dagsatsene ikke får anledning til å løpe videre.

Om du har spørsmål til hva det gjelder kan en regnskapsfører bistå, eventuelt så kan du ringe Skatteetaten direkte på 800 80 00.

Slippe tvangsmulkt

Det enkleste du gjør for å unngå tvangsmulkt er å følge Skatteetatens oversikt på datoer for frister. Lag deg gode rutiner som sørger for at du til enhver tid overholder fristene som er satt.

Vi anbefaler også sterkt å knytte seg opp mot en regnskapsfører som kan bistå deg med overholde de lovpålagte fristene. Slik får du mer tid til salg og drive din forretning videre.

Er du på jakt etter et gratis regnskapsprogram med regnskapsførere som kan hjelpe deg? Les mer om regnskapsassistenten i Centiga.

Dette bør du vite om klage på tvangsmulkt

Har du mottatt tvangsmulkt vil det være mulig å klage på vedtaket. Skattedirektoratet har en klageinstans som håndterer klager. Fristen for å klage er satt til 6 uker etter at vedtaket er mottatt.

Klager man etter fristen vil klagen automatisk bli avvist, med mindre det er spesielle grunner til at klagen er levert for sent.

Klagen sendes inn via et klageskjema. Ved en klage må du begrunne klagen, og hvorfor du mener at vedtaket er feil. Referansenummeret og dato som fulgte med vedtaket må våre inkludert i klagen du leverer.

Driver du bedrift og ønsker å redusere sjansen for feil? Centiga er et gratis faktura- og regnskapsprogram. Her kan du aktivere tjenesten Regnskapsassistenten hvor du får ubegrenset veiledning fra en regnskapsfører for 199 kr/mnd.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis