CRM-system for små bedrifter

Centiga er et gratis, nettbasert faktura- og regnskapsprogram med CRM-modul til 29 kroner i måneden pr. bruker.

Etter at du har opprettet en gratis bruker går du inn i markedsplassen «app store» og aktiverer CRM. Her kan du holde oversikt over kundeprospekter, bygge epostkampanjer, holde oversikt over møter og mye mer. Det er ingen oppstartskostnad og du kan avslutte abonnementet når du vil.

Hva er CRM-system?

Et CRM-system hjelper deg å ta vare på informasjon om kunder og potensielle kunder.

Systemet hjelper selgerne med å holde kontroll over potensielle kunder, tilbud som er sendt, og utarbeidelse av salgsprognoser basert på dato og konverteringssjanse estimert av selgerne. Systemet brukes også til å holde oversikt over hvilke selgere som har ansvar for de ulike kundene.

Markedsavdelingen bruker systemet til å dele kontakt- og kundebasen inn i kundesegmenter, slik at man kan bygge målrettede og tilpassede kampanjer til eksisterende kunder og prospekter.

Sammen med markedsavdelingen jobber også kundeservice i systemet. Når kunder henvender seg til en i selskapet blir dette registrert i CRM-systemet, før kundeservice følger det opp. Når saken løses, blir dette registrert i systemet.

SE OGSÅ: Slik får du flere leads og nye kunder

Leads i Centiga CRM

I Centiga samler du enkelt kundeprospekter.

Flere kunder med systematisk tilnærming

Med Centigas CRM-modul får virksomheten hjelp til å systematisere håndteringen av kundeemner – også kalt «leads». Her bestemmer selgerne om det er hensiktsmessig å følge opp prospektene eller ikke, og gradere dem etter sannsynlighet for salg.

Kunder man ønsker å prioritere kan settes opp i ulike automatiske epost-løp med systemets epostløsning hvor man kan følge mottakernes engasjement, før man eventuelt tar kontakt med prospektet og lager et tilbud.

Man kan også legge inn gjøremål og planlagte oppfølginger i systemet. Varsler blir sendt når oppgaven nærmer seg deadline.

Dersom man lander en kunde, blir den automatisk overført til økonomisystemet som «kunde», hvilket bidrar til å gjøre faktureringsprosessen rask og effektiv. Link til mer informasjon om Centigas gratis fakturamodul.

Fungerer CRM-systemer?

Studien Do CRM systems cause one-to-one marketing effectiveness?  fra 2006 viser at CRM-systemer  har en positiv effekt på selgernes resultater om man tar følgende grep:

  • Gir alle ansatte i bedriften tilgang til systemet for å registrere salgsmuligheter og forbedringspotensial
  • Etablerer en kultur hvor man tar lærdom av feil

Dette støttes av Ahearne et al. (2007) som viser at selgere med gode IT-verktøy presterer bedre enn andre selgere.

Likevel kritiseres CRM-systemer ofte for å være dyre, slik at fordelene utlignes av kostnadene. Med Centigas prismodell trenger ikke det være en bekymring. Hos oss koster det 29 kroner i måneden pr. bruker.

Vi har ingen implementeringskostnad og du kan avslutte abonnementet når du vil.

Klikk her for å lese mer om systemet

Tips: Når du skal velge CRM-system er det viktig at du starter i en løsning med bra funksjonalitet og en forutsigbar prismodell. Det kan også være smart å ha CRM og regnskap samlet i en løsning. Vi håper at du prøver Centiga. Les mer om systemet her.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis