Ordet omsetning brukes ofte når vi snakker om hvor bra et selskap gjør det. Mange bruker også begrepet salgsinntekter istedenfor omsetning.

Skal du bokføre omsetning? Prøv et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Omsetning definisjon

Omsetning er alle de samlede inntektene et selskap har i løpet av en gitt periode. Her inngår inntjening fra fakturerte varer og tjenester, kontantsalg og andre inntekter.

Omsetning gjelder for varer eller tjenester som du har fått betalt for, men også for varer eller tjenester som du venter på betaling for.

Lettere sagt, er altså omsetning alle penger inn til bedriften.

Dersom du tar omsetningen på en vare eller tjeneste og trekker fra kostnadene får du profitten.

Som næringsdrivende snakker du gjerne om omsetningen som alle varer eller tjenestene du har solgt i løpet av en måned eller et år. Her inngår alle salg, både de du har fått betalt for og de du venter på betaling for.

Kanskje har du også et omsetningsmål som du ønsker å nå hver måned, hvert kvartal eller hvert år. Da har du noe å jobbe deg mot som kan øke motivasjonen for å legge inn en ekstra innsats.

Litt om Centiga

Centiga er Norges første gratis økonomisystem. Her lager over 5.500 Norske bedrifter fakturaer. Kundene gir oss 4,7 av 5 mulige stjerner i Google.

Vi skiller oss fra andre fakturasystemer ved at:

  • Fakturering, bilagsføring og KID er gratis

  • Det er ingen systemavgift eller andre skjulte kostnader

  • Vi tjener kun penger på ekstratjenester som lønn, fakturasalg og direkte betaling

Nullpunktomsetning

Nullpunktomsetning er den omsetningen som verken gir overskudd eller underskudd. Det vil si det punket hvor totale kostnader er det samme som totale inntekter.

For at en bedrift skal klare å dekke de faste kostnadene må den oppnå nullpunktomsetning, og det er etter at dette punktet er nådd at bedriften begynner å tjene penger.

Du verken tjener eller taper penger når du nå en nullpunktomsetning, men går altså i null.

Resultatgrad

Dersom du regner ut resultatgraden finner du ut hvor mye som blir igjen på bunnlinja i forhold til omsetningen. Resultatgraden forteller hvilken grad alle aktivitetene har gitt et netto resultat, altså et overskudd.

Resultatgraden finner du ved å ta ordinært resultat og rentekostnader og dele på omsetningen.

Infographic om kundefordring

Overskudd

Omsetning og overskudd er ikke det samme. Omsetning er som nevnt ovenfor, alle inntekter til bedriften, mens overskuddet får du ved å trekke kostnadene fra omsetningen.

Overskuddet kalles ofte for profitt. Pengene fra overskuddet kan brukes til å styrke egenkapitalen eller til å betale utbytte til eierne.

Bokføre omsetningen i Centiga

Omsetningen må bokføres i regnskapet, og blir som regel bokført gjennom fire posteringer.

Først må du registrere kjøpet hvor omsetning på inntektskontoen blir satt i minus, altså kredit, og kundens konto blir satt i pluss, altså debet. Dette betyr at selskapet har solgt en vare eller tjeneste, mens kunden har mottatt den.

Etter at innbetalingen er mottatt, blir kunden kreditert og bankkontoen debitert. Da vil du få balanse i regnskapet.

Omsetning skal normalt føres på konto 3000 i regnskapet, dersom MVA på varen eller tjenesten er 25 prosent. Det er viktig at du velger riktig type MVA når du bokfører omsetningen for at det skal bli riktig i regnskapet.

Du kan bokføre regnskapet ditt helt gratis i Centiga. Det er enkelt, og fakturaer blir automatisk bokført i regnskapet som en inntekt når fakturaen registreres som betalt.

I Centiga blir inntektskonto automatisk valgt basert på produktet du fakturerer for.

Se hvor enkelt det er å bokføre bilag i Centiga på kun 2 minutter:

Start din første lønnskjøring →

Skal du bokføre bilag? Prøv Centiga sitt gratis regnskapsprogram. Her kan du føre regnskap, lage faktura og sende inn oppgaver til Altinn helt kostnadsfritt.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis