Med den nye skattemeldingen må du jobbe på en ny måte med årsoppgjøret, og det blir annerledes å sende inn data om skattemeldingen.

Trenger du hjelp med skattemelding i Centiga?

Enkeltpersonforetak kan levere skattemeldingen (årsoppgave) på skatteetaten.no. Aksjeselskap må levere via et årsoppgjørssystem. Til dette anbefaler vi å bruke en regnskapsfører.

I vår splitter nye tjeneste, Regnskapsklinikken.no, kan du få tilbud fra flere regnskapsførere som tilbyr årsavslutning i Centiga. Tjenesten er 100 % gratis og uforpliktende.

Gå direkte til skjemaet ved å klikke på denne knappen:

Få 3 gratis tilbud nå

Skattemelding 2021

Den nye skattemeldingen gjelder for enkeltpersonforetak for inntektsåret 2021 i 2022, men dette er valgfritt frem til neste år. For andre selskapstyper gjelder den nye skattemeldingen fra 2023 og 2024.

Med den nye skattemeldingen så vil RF-skjema tidvis forsvinne, og fra og med 2024 vil ikke RF-skjema finnes lenger. På sikt skal nesten 60 skjemaer erstattes med en melding som er tilpasset akkurat din næring. Den nye skattemeldingen for næringsdrivende bygger på samme modell som lønnstakere og pensjonister får.

Enkeltpersonforetak kan levere skattemeldingen på skatteetaten.no, mens aksjeselskap og større enkeltpersonforetak anbefales å bruke en regnskapsfører. Det samme gjelder for enkeltpersonforetak som har en omsetning på mer enn 50.000 kroner i løpet av et år.

Dette blir nytt:

  • Postene og skjemaene slik de er i dag blir erstattet med temaområder som naturlig hører sammen.
  • Du vil få beskjed om avvik eller feil direkte i regnskaps- eller årsoppgjørsprogrammet som du bruker.
  • Skatteetaten beregner skatten direkte i årsoppgjørsprogrammet.
  • Det blir to nye skattemeldinger; en skattemelding for personlige skatteytere og en skattemelding for selskaper.
  • Alle RF-skjemaer utgår, og innholdet i disse vises isteden direkte i skattemeldingen.

Les mer om den nye skattemeldingen her.

Skatteetaten

Skatteetaten har gjennomført piloter for å få erfaringer og tilbakemeldinger, slik at de kan gjøre forbedringer før alle næringsdrivende tar den nye løsningen i bruk.

Her sier 90% av de som har prøvd pilotene at de bruker mindre tid med den nye skattemeldingen. I tillegg sier 87% at de synes den nye metoden er enkel å bruke, og 76% synes det er enklere å forstå hva de skal gjøre.

Den nye skattemeldingen blir oppdatert hvis skatteetaten mottar ny informasjon om dine skattemessige forhold. Før innsendingen av årsoppgjørprogrammet eller regnskapssystemet, laster du inn den siste og mest oppdaterte versjonen av skattemeldingen.

Skatteetaten har laget ene tjeneste som kontrollerer om tallene dine er ulogiske eller inneholder differanser, før du sender inn skattemeldingen. Du kan også selv kontrollere tallene og rette opp feil.

Etter at du har sendt inn skattemeldingen, vil den automatisk bli kontrollert og gi tilbakemelding på eventuelle feil.

Dame fører skattemeldingen med den nye metoden

Levere skattemelding

Målet med den nye metoden er at både du og skatteetaten skal bruke mindre tid på innleveringen av skattemeldingen.

For personlig næringsdrivende har skattemeldingen en del som gjelder næringsvirksomheten din og en del som gjelder deg privat. De fleste enkeltpersonforetak med enkle skatteforhold kan levere alt i skattemeldingen.

Andre må levere den delen som inneholder næringsvirksomheten gjennom årsoppgjørsprogram eller regnskapssystem med støtte for innlevering av skattemelding. Den delen som gjelder dine private forhold, kan leveres enten på skatteetaten.no eller gjennom systemet du bruker for næringsopplysningene.

Enkeltpersonforetak kan levere oppgaven digitalt på skatteetaten.no med tallene fra Centiga sitt gratis regnskapsprogram.  Aksjeselskap bør bruke en regnskapsfører som gjør jobben på kort tid. Finn en regnskapsfører som bruker Centiga her.

Merk: Enkeltpersonforetak med omsetning over 50.000 bør få hjelp med dette av en regnskapsfører som leverer oppgaven i et årsoppgjørssystem.

Vi anbefaler å føre regnskapet i et gratis regnskapsprogram. Da har du også full kontroll over økonomien, og hvilke faktura som er betalt og ikke når skattemeldingen skal leveres.

Skattemelding næringsdrivende

I dag sender næringsdrivende inn skattemelding, næringsoppgave og vedleggsskjemaer. Dette blir fort veldig mange skjemaer og felt de må fylle ut og holde kontroll på.

For næringsdrivende som gjør dette selv, kan det bli veldig komplisert og ta mye tid. Derfor skal den nye skattemeldingen redusere tidsbruken og sikre bedre kvalitet på skattemeldingen.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis