Med likviditet menes hvor stor eller liten en virksomhet kjøpekraft og betalingsevne er å det tidspunktet varen eller tjenesten blir kjøpt.

Dersom du virksomheten kan innfri betalingsforpliktelsene, har selskapet god likviditet.

Ønsker du å få bedre likviditet? Få kontroll over økonomien med et gratis regnskapsprogram.

Hva er likviditet?

Når en virksomhet har god likviditet, betyr det at virksomheten til enhver tid har mulighet til å betale regningene sine og har nok midler til å kjøpe varer.

Ofte ser man på en bedrifts evne til å finansiere den kortsiktige gjelden når man skal definere om likviditeten er god eller ikke.

Dersom du driver et eget firma er det viktig at du har gode rutiner for hvordan du kan bedre likviditeten i selskapet. Her gir vi deg noen gode tips.

Ha gode faktureringsrutiner

Det er viktig å ha gode rutiner for fakturering, og vi anbefaler at du fakturerer kundene dine med en gang varen eller tjenesten er levert. Da får du pengene fortere inn på konto og du slipper at det hoper seg opp mange fakturaer på slutten av måneden.

I Centiga er fakturering helt gratis. Her kan du sende et ubegrenset antall faktura, i alle formater, helt kostnadsfritt. Dersom det er kunder du fakturerer jevnlig, kan det være lurt å opprette Automatisk fakturering. Da vil kunden automatisk bli fakturert med gitte perioder.

Se videoen under hvordan du lager faktura på kun minutter:

Du kan også laste ned Centiga-appen på mobilen din og sende faktura direkte fra den. Dette er selvfølgelig helt gratis.

Aktiver Purring og Inkasso

Dersom du sliter med kunder som ikke betaler fakturaene i tide, kan det være lurt å aktivere tjenesten Purring og inkasso. Dette gjør du i Centiga Store og er helt kostnadsfritt.

Når du har aktivert tjenesten vil kunder som ikke betaler i tide få en purring fra vår partner Kravia før saken eventuelt går til inkasso.

Dette fører til at du får innbetalt pengene du har krav på, og er med på å bedre likviditeten i selskapet.

Likviditetsgrad

Likviditetsgraden til en virksomhet forteller hvorvidt likviditeten er god eller dårlig. Vi deler inn i likviditetsgrad 1, 2 og 3. Tallene de ulike likviditetsgradene gir er viktige for å vurdere virksomhetens likviditet.

Likviditetsgrad 1 får du ved å dele selskapets omløpsmidler på kortsiktig gjeld. For å ha god likviditet skal forholdet hær være høyere enn 2,0.

Likviditetsgrad 2 får du ved å trekke varelager fra omløpsmidlene, og dele svaret på den kortsiktige gjelden. Dersom svaret er høyere enn 1,0 har selskapet god likviditet.

Likviditetsgrad 3 er forholde mellom de mest likvide omløpsmidlene og den kortsiktige gjelden. Dette kan du regne ut ved å legge sammen kassebeholdning og bankinnskudd, og dele svaret på kortsiktig gjel. Svaret her skal helst være større enn 0,33.

Litt om Centiga

Centiga er Norges første gratis økonomisystem. Her lager over 5.500 Norske bedrifter fakturaer. Kundene gir oss 4,7 av 5 mulige stjerner i Google.

Vi skiller oss fra andre fakturasystemer ved at:

  • Fakturering, bilagsføring og KID er gratis

  • Det er ingen systemavgift eller andre skjulte kostnader

  • Vi tjener kun penger på ekstratjenester som lønn, fakturasalg og direkte betaling

Likviditetsbudsjett

Dersom du driver en virksomhet, kan det være lurt å ha et likviditetsbudsjett. Da vil du alltid ha oversikt over hvor mye penger du har tilgjengelig.

Med et likviditetsbudsjett vet du hva du kan utbetale når. Som for eksempel lønn, leverandørfakturaer og andre driftskostnader eller gjeldsbetjening.

Et likviditetsbudsjett gir deg altså oversikt over hvor mye penger du har til å dekke løpende utgifter for en gitt periode. dersom du har mye utgifter i visse perioder, kan det være lurt å flytte på noen av disse slik at du klarer å dekke alle de løpende kostnadene.

Vil du lage et regnskap? Prøv Centiga sitt gratis regnskapsprogram.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis