I et aksjeselskap kan aksjonærene ta ut utbytte. Dette regnes som avkastning på investeringene de har gjort i selskapet.

Utbytteaksjer

Et utbytte er som regel en avtalt prosent eller andel av overskuddet, men det kan også være en viss prosent av aksjenes opprinnelige verdi. Det er styret i selskapet som foreslår om det skal utbetales utbytte eller ikke på generalforsmalingen. Styret bestemmer også hvor mye utbytte som skal betales ut til aksjeeierne.

Det er ulikt når og hvor ofte et selskap utbetaler utbytte. Det vanligste er å betale det ut årlig, men det kan også utbetales en gang i halvåret eller kvartalsvis.

Utbetalingen til aksjeeierne må uansett skje innen 6 måneder fra generalforsamlingen har vedtatt utbetaling av utbytte.

Utbytteaksjer er også en karakteristikk man bruker om børsnoterte aksjer som betaler periodevise utbytter. Les mer om utbytteaksjer.

Skatt på utbytte

Dersom du velger å ta ut utbytte eller ikke, har ikke noe å si for hvor mye skatt selskapet må betale. Selskapet må uansett skatte av det ordinære overskuddet.

I aksjeloven står det hvordan størrelsen på utbytte skal beregnes og hvordan det skal besluttes. Mens skatteloven fastslår reglene om beskatningen.

Det er aksjeeierne som må betale skatt på utbytte, og ikke aksjeselskapet. Norske aksjonærer må betale 31,68 prosent skatt på utbytte de får utbetalt, mens utenlandske aksjonærer må betale en kildeskatt på utbyttet som normale er 25 prosent.

Utbytte regler

For å få ta ut utbytte er det flere regler som gjelder. Her er de viktigste:

 • Selskapet må ha mer eiendeler enn gjeld
 • Selskapet kan ikke betale ut mer utbytte enn overskuddet som er opptjent fra tidligere år
 • Aksjekapitalen kan aldri utbetales som utbytte
 • Alle aksjeeiere skal få like mye i utbytte, i forhold til aksjeandelen deres

Dersom du er i tvil over hvor mye du kan utbetale eller hvordan du gjør det, anbefaler vi deg å snakke med en regnskapsfører.

Litt om Centiga

Centiga er Norges første gratis økonomisystem. Her lager over 5.500 Norske bedrifter fakturaer. Kundene gir oss 4,7 av 5 mulige stjerner i Google.

Vi skiller oss fra andre fakturasystemer ved at:

 • Fakturering, bilagsføring og KID er gratis

 • Det er ingen systemavgift eller andre skjulte kostnader

 • Vi tjener kun penger på ekstratjenester som lønn, fakturasalg og direkte betaling

Ekstraordinært utbytte og tilleggsutbytte

Det finnes tre typer utbytte:

 • Ordinært utbytte
 • Ekstraordinært utbytte
 • Tilleggsutbytte
 • Ordinært utbytte er det vi forklarte ovenfor, som blir vedtatt av generalforsamlingen.
 • Ekstraordinært utbytte baserer seg ikke på et årsregnskap, men brukes heller dersom bedriften har gått med overskudd så langt i år og ikke ønsker å vente til generalforsamlingen neste år med å utbetale utbyttet.Før du kan gjennomføre et ekstraordinært utbytte må du sende en balanserapport til Brønnøysundregistrene.
 • Tilleggsutbytte brukes dersom du i ettertid ønsker å ta ut utbytte, eller mer utbytte fra tidligere år. Da må styret kalles inn til ekstraordinær generalforsmaling og vedta dette.

Slik registrerer du utbytte i regnskapet

Når du betaler ut utbytte må du registrere dette i regnskapet ditt. I Centiga kan du enkelt gjøre dette helt gratis. Du trenger bare følge disse stegene:

 1. Logg deg inn i systemet med din Centiga-bruker
 2. Gå til Regnskap → Manuelt bilag
 3. Fyll inn informasjonen og trykk Bokfør

I Centiga kan du føre regnskap og sende et ubegrenset antall faktura helt gratis. Det er altså ingen systemavgift, og du betaler kun for tilleggsmoduler som du ønsker å bruke.

Se videoen under om hvordan du enkelt kan bokføre bilag i Centiga, helt gratis:

Har du lyst til å prøve et gratis regnskapsprogram? Kom i gang med Centiga.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis