Kontoplan brukes mye i regnskap.

Helt enkelt er en kontoplan en systematisk oppstilling av de ulike kontoene som inngår i virksomhetens bokføring. Her forteller vi hva det er og hvordan kontoplanen skal brukes.

Kontoplan oversikt

En kontoplan deler opp regnskapet og organiserer kostnadene slik at du får oversikt over virksomhetens økonomiske situasjon. Regnskapet kan deles inn i balanse og resultatregnskap.

Kontoplanen organiserer regnskapet ved å dele inntekter og utgifter på en måte som gjør regnskapet mer oversiktlig.

Alle statlige virksomheter må ha en kontoplan, og det er direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som har forvaltningsansvaret for kontoplanen.

Litt om Centiga

Centiga er Norges første gratis økonomisystem. Systemet er laget av regnskapsførere som ønsker å demme opp i prispresset på systemsiden av regnskapsbransjen.

Vi skiller oss fra andre fakturasystemer ved at:

  • Fakturering, bilagsføring og KID er gratis

  • Det er ingen systemavgift eller andre skjulte kostnader

  • Vi tjener kun penger på ekstratjenester som lønn, fakturasalg og direkte betaling

Få ditt gratis fakturaprogram

Kontoplan norsk standard

Standard kontoplan er obligatorisk for alle statlige virksomheter. Standardiseringen i Norge har laget kontoplanen Norsk Standard Kontoplan NS 4102 som er grunnkontorammen for norske bedrifter.

I Centiga brukes Norsk Standard Kontoplan og du kan enkelt tilpasse den til ditt regnskap. Dette kontooppsettet er godt innarbeidet i det norske systemet, noe som er en stor fordel fordi alle virksomheter da rapporterer på samme måte.

Kontoplan regnskap

Hvor mange kontoer du bør ha i kontoplanen for din virksomhet kommer an på behovet. Dersom du er selvstendig næringsdrivende må kontoplanen inneholde nok detaljer til at saldobalansen kan gi beløp til postene i næringsoppgaven.

Med kontoplanen i Centiga er det lett å vite hvor du skal registrere de ulike transaksjonene. Det er viktig at kostnader og inntekter føres på riktig plass.

Infographic om 5 grunner til å velge Centiga regnskapsprogram og fakturaprogram

Kontoplan Excel

Det er mulig å ha en kontoplan-mal i Excel. Da må du bare være ekstra obs på å føre riktig konto på riktig vare eller tjeneste.

Du må også passe på at kontoplanen er i henhold til regnskapsloven.

Regnskapsloven

Det er viktig at kontoplanen føres i henhold til regnskapsloven. Dersom du bruker kontoplanen i Centiga kan du være sikker på at norske standarder blitt overholdt og at det føres i henhold til regnskapsloven.

I kontoplanen kan du endre foreslått MVA-kode for kontoen om kontoen er låst til en spesifikk MVA-kode.

Det er viktig at du knytter produktet eller tjenesten opp mot riktig konto i kontoplanen. Når du har gjort dette vil inntekten ved utgående faktura bokføres korrekt i regnskapet ditt.


Les også:
Årsregnskap frist 2022

Se hvordan du enkelt kan bokføre i Centiga:

Få ditt gratis fakturaprogram

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis