Hva er crowdfunding?

Crowdfunding, eller folkefinansiering, er en fremgangsmåte for å hente penger gjennom en kollektiv innsats fra venner, familie, kunder og andre individuelle investorer. Metoden skiller seg fra tradisjonelle finansieringsformer, ved at man søker å tiltrekke seg en stor mengde investorer, fremfor en liten gruppe profesjonelle investorer.

Ofte annonseres prosjektene i sosiale medier og kronerullingsplatformer – som gjør at finansieringsformen i stor grad utnytter kraften i nettverk, rekkevidde og eksponering for å trekke kapital.

Hva gjør crowdfunding annerledes?

Tradisjonelle emisjoner ledes ofte av banker som tar seg betalt for å finne hjørnesteinsinvestorer og andre profesjonelle investorer som går inn i virksomheten med kapital. Disse krever ofte at bedriften stiller med tunge forretningsplaner, markedsundersøkelser, prototyper, og annen finansiering før de er villige til å finansiere prosjekter. Dette er en ressurskrevende prosess som gjør at mange prosjekter stopper i planleggingsfasen.

Tanken med crowdfunding er å henvende seg til hobbyinvestorer og andre småsparere for å utvide markedet av potensielle investorer, for å løfte sannsynligheten for en fulltegnet emisjon. Samtidig åpner moderne Crowdfunding-platformer for at bedriftene selv kan ta på seg markedsføringsarbeidet man tradisjonelt har leid inn banke til å gjøre.

Vi vet at det er dyrt å lykkes som oppstartsbedrift. Derfor har vi lansert et gratis økonomisystem. Klikk her for å lese mer om Centiga for vekstbedrifter.

Fordeler med folkefinansiering

Det er mange fordeler med crowdfunding. En av de største fordelene er trolig eksponering. Når man lanserer prosjektet sitt i en crowdfunding-platform er det mange tusen investorer som blir eksponert for prosjektet og som potensielt investerer i det, og/eller deler det videre med sitt nettverk.

Videre er folkefinansierte prosjekter ofte raskere finansiert enn andre prosjekter. Det skyldes i stor grad at finansieringsformen er mer strømlinjeformet enn tradisjonelle metoder: Bedriften presenterer seg selv i en plattform hvor brukerne kan lese seg opp på prosjektet og investere i ett og samme grensesnitt. Altså, du slipper å henvende deg til en og en investor av gangen.

Folkefinansierte prosjekter har også en tendens til å få mye omtale i media. Det gir ofte kredibilitet til virksomheten og fungerer som gratis markedsføring av dens løsninger.

Typer av crowdfunding

Det finnes i utganspunktet fire former for crowdfunding. Hvilken type som passer ditt prosjekt, avhenger av hvordan type virksomhet du driver, hvilke mål du har med prosjektet, og hvordan du ser for deg at veksten i selskapet blir.

Donasjonsbasert folkefinansiering

Frivillige organisasjoner og andre ideelle virksomheter søker ofte donasjoner. Her får ikke investorene avkastning i form av penger.

Belønningsbasert crowdfunding

Belønningsbasert crowdfunding innebærer at mennesker bidrar med penger til virksomheten eller prosjektet mot at den får en belønning i retur. Investoren får altså ingen eierandel eller finansielle goder for å investere i prosjektet, men isteden en gave – ofte en prototype av varen eller tjenesten bedrifter søker om midler til å finansiere.

Et eksempel på en plattform som baserer seg på denne typen folkefinansiering er Kickstarter. Her legger bedrifter ut prosjekter dem ønsker å finansiere, hvor brukerne er med å finansiere prosjektet ved å kjøpe produktet til en rimelig pris før det er lansert.

Crowdfinding investering

I aksjebasert crowdfunding henvender bedrifter seg til brukere som ønsker å investere pengene sine i deres bedrift mot at de får en eierandel i selskapet. Som aksjonær får brukerne innflytelse i selskapet og finansiell avkastning dersom prosjektet lykkes. En av de største aksjebaserte crowdfunding-plattformene i Norge heter Dealflow. Her kobles grundere med mennesker som ønsker å investere i spennende vekstselskaper.

Tips: Det koster mye penger å drive bedrift. Med regnskap og fakturering i Centiga, betaler du ingenting. Opprett din gratis konto her.

Crowdfunding lån

Den fjerde måten å hente penger gjennom folkefinansiering er lån. I Norge er Kameo en av de mest brukte plattformene for lånebasert folkefinansiering. Her legger långivere inn bud på prosjektet med låntaker og Lindorf som låneagent. Avdragene betales månedsvis, kvartalsvis, halvårlig eller når lånet utløper.

Crowdfunding bedrift – lykkes med folkefinansiering av ditt selskap

For å lykkes med en crowdfunding-kampanje er det viktig å jobbe strukturert og systematisk.

Først er det viktig at man har en «prelaunch»-strategi. Dette innebærer at man skaper en interesse for kampanjen før den faktisk er ute på nett. Dette kan gjøres ved å sende email til potensielle investorer, sende smakebiter av produktet på sosiale medier, gå ut i media og ved å fortelle nettverket ditt hvorfor du velger å hente inn penger til prosjektet.

Når kampanjen er ute, er det viktig å sørge for å holde interessen oppe. Det kan man gjøre med dynamiske mål. For eksempel – dersom vi får inn 10 millioner kroner skal vi lansere produktet i Norge i løpet av to år, med 20 millioner kroner skal vi nå hele Skandinavia i samme tidsrom. Man kan også oppretholde momentum ved å benytte seg av betalt markedsføring og saker i media. Her kan man også skape en fornemmelse av at det haster å gå inn i prosjektet ved å si at prosjektet er snart fullfinansiert eller lignende.

Beste crowdfunding platform 2021?

Det finnes flere platformer for crowdfunding i Norge. Her er en liste over de ledende aktørene på det norske markedet:

  • Folkeinvest: Aksjebasert crowdfunding for oppstartsbedrifter
  • Spleis: Donasjonsbasert og belønningsbasert folkefinansiering i regi av Sparebank 1-gruppen
  • Perx: Lånebasert crowdfunding som alternativ til forbrukslån for privatpersoner
  • Dealflow: En av Norges største plastformer for aksjebasert crowdfunding
  • Kameo: Lånebasert folkefinansiering i eiendomsprosjekter

I Centiga er regnskap og fakturering helt gratis. Etter at du har opprettet en bruker kan du lage din første faktura. Systemet gir deg naturligvis god veiledning.

Du kan også kjøre lønn i systemet. Enkel banktilkobling sørger for en smertefri prosess.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis