Det er viktig å huske på at årsverk ikke er det samme som ansatte. Et årsverk er hvor mange timer en fulltidsansatt jobber i løpet av ett år, mens to ansatte i 50 prosent stilling utgjør ett årsverk til sammen.

Tips: Hvis du trenger hjelp med å beregne årsverk, kan det være smart å engasjere med en regnskapsfører. Legg ut jobben og få tilbud fra 3 regnskapsførere i sammenligningstjenesten Regnskapsklinikken.no.

Les mer om Regnskapsklinikken

Hva er et årsverk?

Årsverk er hvor mye en arbeidstaker i full stilling kan jobbe i løpet av ett år. I Norge vil dette si 37,5 timer i uken.

De aller fleste arbeidstakere i Norge har tariffavtale, og i fulltidsstilling har du da krav på fem ukers ferie. Et årsverk for ansatte med tariffavtale utgjør da ca. 1750 arbeidstimer.

Årsverk brukes ofte i statistikker om arbeidsliv, konkurser og arbeidsledighet.

Dersom du driver egen virksomhet kan det være lurt å føre timer i en timeliste. Vi har laget en enkel mal der du kan føre timer helt gratis:

Klikk her for å laste ned timelistemal

Antall årsverk er ikke antall ansatte

Årsverk er altså hvor mange arbeidstimer en fulltidsansatt har i løpet av ett år.

Hvor mange ansatte en bedrift har, trenger ikke være det samme som antall årsverk i bedriften. Dersom to ansatte jobber 50 prosent, utgjør de to ett årsverk til sammen. Hvis for eksempel en ansatt jobber 70 prosent og en annen 60 prosent, utgjør de 1,3 årsverk.

Dersom et selskap skal nedbemanne, sier de gjerne at de må kutte 15 årsverk. Men dette betyr nødvendigvis ikke at 15 ansatte mister jobben, men at de faktisk må si opp flere.

Begrepet årsverk blir også brukt i regnskapsloven. For eksempel er enkeltpersonforetak med over 20 årsverk regnskapspliktige.

Dersom du skal føre regnskap, anbefaler vi å bruke et gratis regnskapsprogram. I Centiga kan du sende et ubegrenset antall faktura og føre regnskap helt kostnadsfritt.

Litt om Centiga

Centiga er et enkelt regnskapsprogram med et smart AI som tolker kvitteringer og gir deg forslag til hvordan bilag skal bokføres.

Vi skiller oss fra andre regnskapssystemer ved at:

  • Du får en kvitteringsapp som sender kostnader rett inn i regnskapet

  • Systemet er blant Norges rimeligste

  • Kurs og chatsupport er helt gratis

Kom i gang

Hvor mange timer er et årsverk?

For arbeidstakere i Norge som har tariffavtale vil en normal arbeidsuke være på 37,5 timer. Dersom vi trekker fra fem ukers ferie og helligdager, vil en gjennomsnittlig ansatt jobbe ca. 1750 timer i løpet av ett år.

Antall timer en arbeidstaker jobber varierer fra yrke og bransje, og fra land til land. Et årsverk kan også variere innad i samme selskap. To fulltidsansatte på samme arbeidsplass kan jobbe ulikt antall timer, da de for eksempel har ulikt antall ferieuker.

Dermed varierer antall timer i et årsverk fra bransje til bransje, og yrke til yrke. Det er altså store forskjeller på hvor mange timer det er i et årsverk, helt avhengig av hva slags type jobb eller stilling du har.

Dersom du har ansatte i virksomheten din, anbefaler vi å aktivere lønn i Centiga. Her kan du betale ut lønn til ansatte til kun 99 kroner i måneden for fem ansatte.

Se videoen under om hvordan du enkelt kan betale ut lønn i Centiga:

Kom i gang med Centiga →

Store forskjeller i ulike bransjer

Det er store forskjeller på hvor mange timer arbeidstakere i ulike bransjer og yrker jobber i løpet av et år.

For eksempel jobber sjøfolk ofte 2160 timer i året, mens en ansatt på oljeplattform jobber ca. 1460 timer i året. Samtidig er en ansatt på oljeplattform på jobb døgnet rundt når hen er på plattformen, og er mye borte fra familie. Oljeplattform-arbeidere har som regel en 2-4 ordning, der de er på jobb to uker i strekk, og så har fri i fire uker.

De store forskjellene blant ulike yrker og bransjer kan forklares med at yrkesgruppene har ulik risiko og arbeidsbelastning. Det er ulik risiko ved å sitte på et kontor og å være ute på sjøen.

Infographic om kundefordring

Årsverk kalkulator

Et årsverk er antall arbeidstimer en person har gjennom ett helt år. Årsverk kan variere i ulike bransjer og fra yrke til yrke. Uansett hvilken bransje eller hvilket yrke du har så kan du bruke samme formel for å regne ut et årsverk.

For å regne ut årsverk tar du antall arbeidstimer i en uke ganger antall arbeidsuker i ett år. Da får du ett årsverk for én person.

Har du lyst til å prøve økonomisystemet Centiga? Prøv gratis.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis