Dersom du har en bedrift som tjener penger, og har planer om å reinvestere fortjenesten i nye prosjekter, da kan det være smart å starte et holdingselskap.

Her forteller vi hvem som bør opprette et holdingsselskap og hvilke fordeler det kan gi deg.

SE OGSÅ: Starte holdingselskap: Alt du må vite

Hva er holdingselskap?

Et holdingsselskap er et selskap som brukes til å eie ett eller flere driftsselskaper.

Det brukes normalt hvis næringsdrivende har et lønnsomt selskap, hvor den ønsker å reinvestere overskuddet i et nytt selskap uten å betale skatt av utbytte.

For eksempel muliggjør holdingsselskaper for at næringsdrivende kan flytte penger fra Selskap A til Selskap B uten å betale utbytteskatt på 31,68 prosent.

Merk at man ikke unngår selskapsskatten på 22 prosent.

Skal du starte holdingselskap? Gjør regnskapet ditt i et enkelt regnskapsprogram for holdingselskap.

Holdingselskap skatt

Med holdingsselskap slipper du å betale skatt når du flytter penger fra et selskap til et annet. Dermed får du mer penger å investere for, noe som gjør at forventet avkastning på investeringer går opp.

Det betyr at skattekostnaden med et holdingsselskap er lavere enn om du hadde tatt ut penger fra Selskap A som privatperson, betalt utbytteskatt av pengene, for så og brukt dem på å investere i Selskap B.

Konsernbidrag:

Hvis du har bedrifter samlet i en felles konsernstruktur, kan du også flytte penger fra et selskap som tjener penger til et selskap som taper penger i samme gruppering. Denne overføringen kalles konsernbidrag og vil bidra til at skatten i det lønnsomme selskapet reduseres.

Holdingselskap som reduserer skatt.

LAVERE SKATT: Med et holdingselskap slipper man å betale utbytteskatt når penger skal flyttes fra Selskap A til Selskap B.

Holdingsselskap eksempel

I dette eksempelet viser vi hvordan et holdingselskap hjelper deg å redusere skatt:

Hvis du har et driftsselskap – Selskap A – som har tjent 2 millioner kroner, må virksomheten betale 22 prosent i selskapsskatt (440.000 kroner). Dette er en skatt man ikke kan komme seg unna.

Da har virksomheten 1.560.000 kroner som eieren kan reinvestere i et nytt prosjekt.

Hvis man ikke har et holdingselskap, må eieren ta utbytte fra virksomheten og betale 31,68 prosent i utbytteskatt av resultatet. Da har den «kun» 1.065.792 kroner som kan reinvesteres.

Med et holdingselskap slipper altså eieren å betale denne utbytteskatten på 492.208 kroner for å flytte pengene inn i et nytt selskap.

Opprette holdingselskap kostnad

En ting man også bør være klar over, er kostnadene knyttet til det å opprette og eie et holdingselskap.

Hvis du får hjelp av en regnskapsfører eller advokat til å opprette virksomheten, vil de fakturere deg for jobben. I tillegg må man betale et registreringsgebyr til Brønnøysundregisteret på 5.570 kroner.

Når selskapet er etablert, er det også en kostnad knyttet til det å føre regnskap og levere årsregnskap.

Kostnader holdingselskap:

  • Hjelp til å opprette selskap: Fra 1.000 kr til 15.000 kr eks. mva.
  • Registreringsgebyr til Brønnøysundregisteret: 5.570 kroner
  • Årsregnskap: Fra 7.000 kr til 12.000 kr eks. mva

Fordeler og ulemper

Fordeler med holdingselskap

Fordelen med holdingselskap er altså at du slipper å betale annen skatt enn selskapsskatt på et overskudd som skal reinvesteres i en annen bedrift, slik at du får mer penger å investere for.

En annen fordel er at man kan bygge konsernstrukturer for å redusere risiko.

Dersom du, eksempelvis, kjøper en eiendom og skal starte en restaurant, kan det være smart å starte restauranten i et annet foretak enn eiendomsvirksomheten. Slik blir ikke eiendelene i eiendomsvirksomheten negativt påvirket av et eventuelt dårlig resultat i restauranten.

Ulemper med holdingselskap

På den andre siden finnes det også noen ulemper. En av de mest omtalte ulempene ved ordningen er at dersom et av datterselskapene til holdingsselskapet går konkurs, får ikke eierne fradrag på tapet.

Hvis eierne også jobber i et av driftsselskapene, kan indirekte eierskap også påvirke fleksibiliteten knyttet til om penger skal bli tatt ut som lønn eller utbytte. Det kan du lese mer om hos Revisorforeningen.

Viktig: Utbytte fra holdingselskap

Merk at dersom du ønsker å ta ut penger fra holdingselskapet en gang i fremtiden, må du betale skatt av utbytte.

Dermed unngår du ikke skatten i sin helhet, men får mer penger å investere for til den dagen du bestemmer deg for å ta et utbytte som ikke skal reinvesteres.

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis