Regnskapsloven forteller at biler og andre investeringer over 15.000 kroner skal avskrives.

Det betyr at når man kjøper en bil vil den først legges i balansen som en eiendel. Over tid vil verdien av bilen reduseres, hvilket også må komme frem i regnskapet. Derfor gjør man en avskrivning.

Bedriften bestemmer selv om den ønsker seg å benytte seg av metoden Saldoavskrivning eller Lineær avskrivning. I næringsoppgaven må bedriften bruke saldoavskrivning. Derfor er det mange som velger å gjøre dette i regnskapet også.

Et lite tips: Skal du sende faktura eller føre regnskap? Prøv Centiga sitt superenkle regnskapssystem for små bedrifter.

Saldoavskrivning av bil

Biler inngår i Saldogruppe D for myndighetenes avskrivningssatser.

Denne gruppen har en avskrivningssats på 20 %. Det betyr at en bil som koster 200.000 skal avskrives med 20 prosent det påfølgende året. Da vil resultatregnskapet vise en kostnad på 40.000 kroner for bilen det året, samtidig som restverdien av bilen i balansen blir 160.000 kroner.

Året etter vil restverdien på 160.000 multipliseres med 20 %, som gir en avskrivning på 32.000 kroner og restverdi på 128.000 kroner.

TIPS: Du kan bruke Centigas mal for avskrivninger i Excel for å gjøre jobben enklere.

Avskrivning bil pr år: Lineær avskrivning

Lineær avskrivning betyr at man avskriver bilen over dens forventede levetid på eksempelvis fem år. Da tar man bilens verdi på 200.000 deler den på 5 og avskriver bilen med 40.000 kroner årlig.

Synes du avskrivning er vanskelig? Finn en regnskapsfører på Regnskapsklinikken.no

Avskrivning maskiner

Maskiner og andre mer varige driftsmidler, avskrives ofte over 5-10 år, avhengig av eiendelens forventede levetid. Ved anvendelse av saldoavskrivning er satsen 20 %.

I Centiga kan du føre regnskapet i et enkelt system på nett.

5 grunner til å velge Centiga

Hvordan du avskriver eiendeler i Centiga

Avskrivninger kan være litt avansert. I Centiga avskriver du på følgende måte:

  1. Trykk på Regnskap > Bokføring
  2. Velg «Manuelt Bilag» og før bilaget med dato 31.12
  3. Avskrivningen føres DEBET 6015 Avskrivning på maskiner og KREDIT 1230 Biler

Det forutsetter naturligvis at du bokførte bilkjøpet året før. Det gjør du slik:

  1. Bokfør kostnaden: DEBET 1230 Biler og KREDIT 2400 Leverandør X.
  2. Bokfør betalingen: DEBET 2400 Leverandør X og KREDIT 1920 Bankinnskudd.

Vi anbefaler at du prøver vårt nettbaserte økonomisystem. Opprett en konto her:

Prøv gratis

Andre leste også…

Kom i gang med Centiga, og utforsk mulighetene ved et enkelt regnskapsprogram for små bedrifter.

Prøv gratis